Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Gezondheidsonderzoek begin van gezonde landbouw?

Projecten & onderwerpen: 

Op 7 juli verscheen het VGO-onderzoek, de lang verwachte gezondheidsstudie onder omwonenden van veehouderijen. De uitkomsten zijn zorgwekkend: er zijn meer longontstekingen en buren van stallen hebben een verlaagde longfunctie. Staatssecretaris Van Dam stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Het VGO-onderzoek is reden om de Wet Dieraantallen door te zetten. De overheid moet ervoor zorgen dat de leefomgeving gezond en veilig is, zo zegt hij.

SP Limburg: PROVINCIE MOET WERK MAKEN VAN FIJNSTOFPROBLEMATIEK

Projecten & onderwerpen: 

Decennia lang vragen verschillende maatschappelijke groepen, evenals milieudeskundigen en medici, aandacht voor de schade aan onder andere de volksgezondheid die de uitstoot van geconcentreerde veehouderijen in bepaalde gebieden veroorzaken. Nu heeft het onafhankelijk onderzoeksorgaan RIVM aan deze feiten nog een nieuw onderzoek toegevoegd waarin helder de negatieve gezondheidseffecten duidelijk beschreven zijn (lees hier het artikel over het onderzoek van het RIVM).

Eindelijk duidelijkheid: Intensieve Veehouderij schadelijk voor de gezondheid!

Projecten & onderwerpen: 

Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt namelijk met 2 tot 5 procent af. Ook komen er 10 procent meer longontstekingen voor in de omgeving van pluimvee.

Binnenkort uitspraak rechter over vergunningverlening aan kippenstallen NGB

Projecten & onderwerpen: 

Op 5 juli 2016 werd de tweede zitting bij de rechtbank Limburg gehouden over het de door de proivincie verleende omgevingsvergunning voor het kippengedeelte van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het pluimveebedrijf (1,2 miljoen kippen!), de slachterij en de bio-energiecentrale (BEC) van Kuijpers Kip aan de Witveldweg in Grubbenvorst heeft al vanaf 2007 te maken met het verzet van de inwoners van vooral Grubbenvorst, maar ook uit Lottum, Melderslo en Horst, daarbij ondersteunt door vereniging Behoud de Parel.

Dinsdag 5 juli rechtszaak tegen Omgevingsvergunning voor Kuijpers Kip (Nieuw Gemengd Bedrijf)

Projecten & onderwerpen: 

Op dinsdag 5 juli a.s. om 13.00 uur is er een zitting bij de Rechtbank van Roermond i.v.m. de ongevingsvergunning voor Kuijpers Kip. Kuijpers Kip maakt onderdeel uit van het NIeuw Gemengd Bedrijf, dat gepland is nabij Grubbenvorst (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie, slachterij en composteerderij).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel