Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Voor tientallen miljoenen aan subsidies naar megastallen

Projecten & onderwerpen: 

Uit antwoorden van staatssecretaris Bleker op Kamervragen van PvdA, SP en PvdD, blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan subsidies zijn verstrekt aan megastallen afgelopen jaren. Alleen al het huidige demissionaire kabinet heeft volgens Bleker in de anderhalf jaar dat ze regeerde aan 101 megastallen een totaalbedrag van €11,2 miljoen aan subsidies verleend. Aan buitenlandse megastallen is voor €20 miljoen subsidie verleend en voor €15 miljoen aan leningen.

Mestvergister failliet - VP Minovia probeert mestvergister te kopen op veiling

Projecten & onderwerpen: 

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) - dat plannen heeft zich in Grubenvorst te vestigen met stallen met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens - heeft plannen om met een mestvergister de mest te gaan vergisten en zodoende energie op te wekken. Bekend is dat het vergistingsproces nog vele technische haken en ogen kent én dat het nodig is om het proces op gang te brengen en te houden met de toevoeging van biomassa, veelal in de vorm van mais.

Meningen verdeeld over monitoring luchtwassers

De gemeente Horst aan de Maas heeft aangekondigd dat zij straks - als het Nieuw Gemengd Bedrijf met haar 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens ondanks alle protesten toch gerealiseerd zou worden - goed in de gaten wil houden of de te instaleren luchtwassers goed gebruikt worden. Overigens treedt op 1 januari 2013 het gewijzigde Activiteitenbesluit in werking. Met dit besluit worden diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht.

TALKSHOW OP FLORIADE: "Veevoer en soja"

Projecten & onderwerpen: 

Van 5 april tot 7 oktober 2012 wordt in de regio Noord-Limburg de Floriade georganiseerd. Met deze Floriade worden de spotlights gericht op de agro-industrie. Oxfam/Novib, Milieudefensie, SP, de Werkgroep Land- en Tuinbouw, Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties willen de Floriade aangrijpen om op maandag 1 oktober 2012 in de Congreszaal van de Innovatoren op de Floriade een forumdiscussie en tv-debat te organiseren. De titel van de Talkshow: "Veevoer & Soja".

De hypocrisie van het CDA

Projecten & onderwerpen: 

Tijdens de huidige verkiezingscampagne van het CDA wordt sterk de nadruk gelegd op "moraal". Soms komt die "moraal" aan de orde bij zaken die op het eerste oog van niet zo'n groot belang zijn. Neem het verkiezingsbord van het CDA langs de A73. Maanden heeft de burgemeester van Horst aan de Maas, van CDA-huize - en in woord en daad gesteund door de CDA-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas - gestreden tegen een spandoek van Behoud de Parel langs diezelfde A73. Onder druk van een dwangsom is het spandoek uiteindelijk door de gemeente weggesleept.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel