Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Mestverwerkingsfabriek RMS stinkt?

Projecten & onderwerpen: 

In de Volkskrant van zaterdag 25 mei 2019 stond onder de kop "Een aan alle kanten stinkende affaire" een uitgebreid artikel over de verwerking van mest, de overlast die dat met zich mee brengt en de fraude die er mee gepaard gaat. Meer in het bijzonder gaat het om de plannen van RMS (Raps Mühle Seligenstadt) uit Duitsland om een mestverwerkingsfabriek te bouwen in Groenlo. Hetzelfde bedrijf wil ook een mestverwerkingsfabriek bouwen in Grubbenvorst. RMS heeft daarvoor al een vergunning gekregen van de provincie Limburg.

Samen meten aan luchtkwaliteit

logo apeldoorn in dataMySense: Samen Meten aan Luchtkwaliteit, het Internet of Sense

MySense luchtkwaliteits meetnetwerkMySense air quality sensorMySense meet luchtkwaliteit in Horst aan de Maas. De meetkits werken via internet via WiFi, 3G mobiel netwerk of LoRa, het Internet van de  Sensors), en zijn uitgerust met verschillende fijnstof-sensoren, gas-sensoren en meteo-sensoren. Het gaat om lokale metingen bij 'boeren en buren'. In mei 2019 is een aanvang gemaakt met calibratie metingen bij een landelijk meetstation, alsmede met een 9-tal meetkits rondom en binnen een vooruitstrevend veeteeltbedrijf en  met plaatsing van een 10-tal meetkits verspreid in de regio. De meetwaarden worden gepubliceerd op de website van de Behoud de Parel website, maar ook bij bijv. het dataportaal van RIVM, LuftDaten.infoAirTube.info en openSensorMap. De waarden worden gevalideerd en vervolgens gevisualiseerd. Samen met RIVM worden de meetkits gecalibreerd. Met Fontys Venlo GreenTechLab  is samengewerkt tav het connector bordje om de senors te verbinden. Ook een voeding mbv zonnecellen is door hen mogelijk gemaakt.

Taxonomy upgrade extras: 

Rechter afwijzend op verzoek Behoud de Parel om bouw varkensstallen NGB stil te leggen.

Projecten & onderwerpen: 

Varkenshouders Martin Houben en Gert-Jan Vullings van Houbesteyn Heideveld (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf) hoeven de bouw van de varkensstallen voor zo'n 35.000 varkens in Grubbenvorst niet stil te leggen, zoals vereniging Behoud de Parel en omwonenden hadden gevraagd. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Veroordeling Intensieve Veehouderijen uit Brabant en Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Stal & Akker meldt dat zeven boeren uit Brabant en Limburg woensdag 8 mei werkstraffen tot 140 uur en boetes tot 22.000 euro tegen zich hoorden eisen in de rechtbank in Den Bosch. De groep pluimvee- en varkenshouders hielden allen meer dieren dan waarvoor zij rechten hadden.

Dinsdag 14 mei: Themaraadsvergadering Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 14 mei 20.00 uur vindt er een raadsbijeenkomst plaats over het onderwerp "Reikwijdte Intensieve Veehouderij" plaats in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat de gemeenteraad daar in een motie om gevraagd heeft. De motie, die op 19 december 2017 is aangenomen staat dat onder andere het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij en mestverwerking voor aanscherping in aanmerking komt. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg tussen raad, belanghebbenden en het college van B&W.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel