Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in 2007 met 9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De groei vond plaats in de vleesvarkenshouderij en in de vleeskuikenhouderij. Het gebruik in de melkveehouderij en de zeugenhouderij is nagenoeg stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR (zie bijlage). Het LEI maakte een inventarisatie van de cijfers van de Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin).

Uit het onderzoek blijkt dat in de periode 2004 tot en met 2007 het gebruik bij vleesvarkens jaarlijks met 3,5 dagdoseringen per dier is toegenomen. Ook is het een verschuiving zichtbaar van het soort antibioticum. Het gebruik van tetracyclines is afgenomen, terwijl het gebruik van colistinesulfaat en macroliden is toegenomen.

In de vleeskuikensector nam dit in dezelfde periode toe met 13,8 dagdoseringen per dierjaar. Op melkveebedrijven is het antibioticagebruik nagenoeg gelijk gebleven. Het aandeel antibiotica dat in de uier wordt gebruikt is afgenomen van 3,5 dagdoseringen per dierjaar in 2006 naar 2,9 dagdoseringen per dierjaar in 2007.

In de periode 1999 - 2007 is het antibioticagebruik met 3 procent toegenomen. Het therapeutisch veterinaire antibioticagebruik is in deze periode met 83 procent toegenomen. Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars is in 2006 verboden.

Niet alleen in Nederland neemt het antibioticagebruik toe. Dit geldt ook voor Denemarken en Duitsland.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 13-2-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel