Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mensen moeten bewuster worden van het gevaar van besmetting met vogelpest en de longziekte SARS. Dat is van levensbelang, vindt Onno de Zwart, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft een proefschrift geschreven over dit onderwerp, waarmee hij woensdag promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vogelpest en SARS zijn ernstige ziekten met het risico dat grote groepen mensen besmet raken. De medische wereld en de overheid kunnen maatregelen treffen zoveel ze kunnen, maar als de bevolking niet meewerkt is het onmogelijk de ziekte te bestrijden en besmetting te voorkomen.

De Zwart beschrijft hoe mensen de ernst en risico's van SARS en vogelgriep inschatten en groot groot de kans is dat ze zelf besmet raken. Ook schenkt hij aandacht aan de voorzorgsmaatregelen die zij denken te (kunnen) nemen. De belangrijkste conclusies is dat mensen de infectieziekten als ernstig tot zeer ernstig zien, maar de kans klein achten dat zij zelf besmet raken. Daar tegenover staat dat ze denken dat ze zelf weinig kunnen doen om infectie te voorkomen.

De directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond wil met zijn proefschrift bijdragen aan de voorbereidingen voor het voorkomen en bestrijden van uitbraken van nieuwe infectieziekten, zoals een wereldwijde griepepidemie, een pandemie. Hij vindt het nodig dat in voorlichtingprogramma's aandacht wordt besteed aan de maatregelen die mensen kunnen nemen om zichzelf te beschermen.

Bijzonder punt is het bereiken van bepaalde groepen allochtonen, zoals Chinezen die bij een reis naar China sneller in aanraking kunnen komen met vogelgriep of SARS. De Zwart pleit voor snel onderzoek hiernaar.

(Bron: ANP, 10-2-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel