Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De lucht in Nederland is nodeloos vuil, omdat veel bedrijven niet voldoen aan de milieunormen. Als bedrijven wel aan de regels zouden voldoen konden veel gezondheidsklachten en het vroegtijdig overlijden van mensen voorkomen worden, evenals veel schade aan natuur en milieu.

Op 31 oktober 2007 moesten bedrijven voldoen aan de Europese Integrated Polution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn. Deze wet schrijft voor dat bedrijven de schoonste technieken die beschikbaar zijn moeten inzetten. Een groot deel van de bedrijven voldoet niet aan deze eis.

De Europese IPPC-richtlijn is in 1996 van kracht geworden. Deze richtlijn bepaalt dat de milieuvergunningen van bedrijven moeten voldoen aan de ‘best beschikbare technieken’. Dat wil zeggen dat een bedrijf niet meer mag vervuilen dan met gebruik van de schoonste technieken mogelijk is.

De bedrijven en overheden hebben elf jaar de tijd gekregen om hun vergunningen èn hun bedrijfsprocessen aan deze eisen aan te passen. Eenderde tot de helft van deze bedrijven heeft nog steeds geen vergunning die voldoet aan de IPPC-voorwaarden. Het gaat daarbij om grote bedrijven die veel vervuiling veroorzaken, zoals raffinaderijen. Een nog veel groter deel van de bedrijven heeft hun productieproces nog niet aangepast aan de best beschikbare technieken. Dat geldt ook voor veel Intensieve Veeteeltbedrijven.

Afgelopen week waarschuwde de Europese Commissie Nederland en andere lidstaten dat verder uitstel van deze milieurichtlijn onacceptabel is. Nederland kan straks hoge boetes opgelegd krijgen omdat zij niet voldoet aan IPPC-richtlijn.

Stichting Natuur en Milieu vindt dat de verbetering van luchtkwaliteit zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. In de eerste plaats moet de overheid ervoor zorgen dat alle milieuvergunningen zo snel mogelijk voldoen aan de Europese regels. Vervolgens moeten bedrijven hun bedrijfsvoering snel aanpassen aan de nieuwe eisen. Nadat overheden en bedrijven hiervoor elf jaar de tijd hebben gehad, kan het niet zo zijn dat bedrijven nog jaren uitstel krijgen.

Natuur en Milieu zal overheden en bedrijven die treuzelen voor de rechter dagen. Op korte termijn krijgen de Clauscentrale van Essent in Maasbracht en de Rotterdamse raffinaderijen de wacht aangezegd. Als het aan de provincie Zuid-Holland ligt, gaat het nog vele jaren duren voor de vergunningen van de raffinaderijen op orde zijn èn de uitstoot ervan voldoet aan de normen.

Natuur en Milieu vindt dat onbegrijpelijk. Voor een effectief milieubeleid had de overheid juist de vergunningen van de grootste vervuilers als eerste moeten actualiseren. Het is opmerkelijk dat een milieuorganisatie er nu via de rechter voor moet zorgen dat door de overheid zelf vastgesteld beleid nu ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

(Bron: Natuur en Milieu, 7-11-'02007)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel