Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De luchtkwaliteit in Limburg laat nog veel te wensen over. Zo is de uitstoot van fijnstof hoger dan elders, onder meer onder invloed van de buurlanden. Limburgers hebben ook last van ozon. Zo telde Heerlen in 2007 ’s lands hoogste aantal overschrijdingen van de ozonnorm. De relatief hoge concentraties van fijnstof en ozon zijn niet gezond. Volgens onderzoekers sterven - over het gehele land genomen - duizenden inwoners voortijdig door blootstelling aan fijnstof en ozon. Ook worden meer mensen ziek of verergert hun kwaal. De officiële gegevens van de Nederlandse overheid over fijnstof lijken geruststellend, maar zijn gebaseerd op ruime Europese gezondheidsnormen. Volgens strengere normen van wereldgezondheidsorganisatie WHO zou de kaart van Limburg rood tot donkerrood kleuren! Ook geeft de gegevens met betrekking tot ozon lijken , gemeten naar de WHO-maatstaven, een nogal rooskleurige voorstelling van zaken. Overigens worden de Europese grenswaarden in 2010 aangescherpt.

In de bijlage meer informatie over fijnstof en ozon in Nederland en mat name Limburg.

(Bron: Dagblad de Limburger, 25-2-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel