Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al in juli 2007 vroeg Behoud de Parel aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas om meting van de fijnstof rondom Grubbenvorst. Enkele maanden later vroeg ook de Dorpsraad van Grubbenvorst om zo'n meting. Daarop zei wethouder Litjens toe dat er zo'n meting zou komen. Die toezegging is nog een aantal malen in verschillende toonaarden herhaald, maar tot op dit moment wordt er geen fijnstof gemeten nabij Grubbenvorst.

Nu heeft de burgemeester van Horst aan de Maas een brief gestuurd naar de directeur van de projectorganisatie Klavertje Vier, waarin hij vraagt of deze organisatie zo'n meetpunt wil realiseren. Op zich lijkt dat een positieve actie. En hopelijk leidt het uiteindelijk tot meting van fijnstof! Maar... feitelijk betekent het verzoek van burgemeester Kees van Rooij, dat de gemeente haar toezegging niet lijkt na te komen, maar de komst van een meetpunt laat afhangen van de projectorganisatie van Klavertje Vier.

Indien de projectorganisatie Klavertje Vier het verzoek van de gemeente Horst aan de Maas inwilligt, is het die organisatie, die bepaalt waar het meetpunt komt te staan en is daar verder geen democratische conctrole meer op. Dat kan betekenen dat er een meetpunt geplaatst wordt op een plek, waar de fijnstof van bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) of de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) in het Raaieind niet of nauwelijks gemeten wordt.

De projectorganisatie Klavertje Vier heeft inmiddels laten weten dat ze het verzoek op haalbaarheid gaat onderzoeken. Haalbaarheid? Het gaat om de gezondheid van de burgers in Grubbenvorst! En dan maakt de gemeente Horst aan de Maas zich afhankelijk van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij ongetwijfeld de kosten van zo'n meetstation afgezet worden tegen de economische effceten daarvan. Want daar is die organisatie voor opgericht. Voor de gezondheid dient de gemeente zorg te dragen. Maar die laat het over aan anderen... Ongepaste zuinigheid?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel