Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas organiseert - samen met de provincie Limburg - een informatieavond over fijn stof'op 30 maart in 't Gasthoês in Horst. Het college organiseert deze avond nadat organisaties als de Dorpsraden van Horst en Grubbenvorst en vereniging Behoud de Parel eerder al hun zorgen uitten met betrekking tot de uitstoot van fijun stof in samenhang met alle plannen rondom Grubbenvorst.
Aanvankelijk deed het college de uitingen van zorg van Behoud de Parel af als bangmakerij en emotionele argumenten. Gaat het college nu beter luisteren? Dat is - nog (?) - niet aan de orde. Want de avond is - volgens de uitnodiging - slechts bedoeld om te informeren. Niet om te discussiëren.

Op de avond wordt ingegaan op wat fijn stof is, waar het van daan komt, hoe de wetten met betrekking tot fijnstof in elkaar zitten, de rekenmethodes, om te bepalen hoeveel fijn stof in de lucht zit, wat de risico's zijn en hoe bij de plannen rondom Grubbenvorst getoetst wordt of er niet te veel fijn stof vrij komt.

Aan het woord komen, de heer Jan Wensink, voorzitter platform Luchtkwaliteit Limburg, Provincie Limburg, Maurice Hermans, Onderzoeker van het Bureau Advies en Onderzoek van de afdeling Handhaving en monitoring van de Provincie Limburg en Monique Meijerink, milieugezondheidskundige van de GGD Noord- en Midden-Limburg.

De avond begint om 20.00 uur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel