Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

23-02-2009 • Het megaproject Klavertje Vier moet de komende 10 jaar 25.000 nieuwe banen in de regio Venlo op gaan leveren. Het gebied tussen Venlo, Maasbree, Sevenum en Horst moet daarom de rigoureus op de schop, er worden nieuwe wegen aanlegt, bij Maasbree en Horst verrijzen grote kassen-complexen en bij Venlo is ruimte voor logistieke bedrijven, een windmolenpark, een klein vliegveld en zes megastallen.

Statenfractievoorzitter Thijs Coppus gaat in op de ambities van de regio Venlo en de visie van de SP: "Afgelopen donderdag werden de plannen in het gemeentehuis van Horst aan de Maas toegelicht. Onder de aanwezige bestuurders was veel enthousiasme voor de plannen. Zeker in deze economische crisis, komen de grootse ambities van de regio Venlo als geroepen. Volgens de deelnemende gemeenten en de provincie is het concept uniek omdat er gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en er gebouwd en gewerkt wordt volgens het Cradle-to-Cradle-principe".

"Ondanks alle mooie woorden heb ik grote twijfels bij de ambities van de regio Venlo. Want het is de vraag of Klavertje 4 daadwerkelijk zoveel banen op gaat leveren en of de plannen echt wel zo duurzaam zijn. Op papier is Klavertje 4 misschien vernieuwend, maar uiteindelijk worden er weinig revolutionaire keuzes gemaakt: er komen kassen, loodsen en megastallen. Klavertje 4 onderscheidt zich maar zeer beperkt van bestaande bedrijfsterreinen: er wordt wellicht meer groen aangelegd, er is meer aandacht voor de productie en het gebruik van energie en de gebouwen worden groter. Hier staat tegenover dat een open gebied verdwijnt, de buffer tussen stad en platteland wordt volgebouwd, bestaande ondernemers hun bedrijf moeten beëindigen en de regio zich op het gebied van duurzaamheid en economie de komende jaren amper zal onderscheiden van andere regio's".

"Als het aan de SP ligt dan gaat de regio Venlo zich niet onderscheiden door kwantiteit, maar door kwaliteit. Zeker nu we op de drempel staan van een nieuw tijdperk waarin duurzame energie en duurzame arbeid een voorwaarde zijn voor groei, moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. De keuze voor meer van hetzelfde zoals die nu wordt gemaakt door de gemeenten in de regio Venlo en de provincie Limburg is uiteindelijk een heilloze weg".

"Kiezen voor kwaliteit betekent kiezen voor het ondersteunen van de huidige ondernemers om te investeren in hun bedrijf, inzetten op behoud van (ambachtelijke) kennis van de boeren en tuinders, het zoeken naar verbanden tussen landbouw, zorg en toerisme en behoud van het agrarisch cultuurlandschap in de regio Venlo."

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel