Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al in 2007 wees de toen net opgerichte Behoud de Parel op de gezondheidsrisico's van alle plannen bij elkaar, die rondom Grubbenvorst verwezenlijkt zouden moeten worden, als het aan de Gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg zou liggen. In een "alarmbrief" aan de gemeente en provincie vroeg Behoud de Parel om een zogenaamde "nulmeting" en later een voortdurende meting van het fijn stof. De Dorpsraad van Grubbenvorst sloot zich bij dat verzoek aan. Desondanks reageerden de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten afwijzend op het idee van Behoud de Parel. Zij zouden de bevolking bang maken en "emotionele" argumenten gebruiken. Maar het tij is gekeerd. Zowel de provincie als het gemeentebestuur zijn om.

Nadat vereniging Behoud de Parel in een aantal elkaar opvolgende brieven nogmaals gewezen hadden op het belang van een meetpunt, om daarmee de gezondheidsrisico's voor de Grubbenvorst bevolking in kaart te brengen, begon ook de Dorpsraad zich te roeren (zie bijlage). Men kreeg de idee dat men aan het lijntje werd gehouden.

Nadat bleek dat meetapparatuur die eerder in de buurt van heerlen had gestaan, maar daar niet meer gebruikt werd, niet naar Horst aan de Maas zou komen, stuurde het College van B&W een brief naar de projectorganisatie van Klavertje Vier. Of zij niet wilden zorgen voor een meetpunt (zie bijlage). En warempel: de aanhoudende druk vanuit Behoud de Parel en de Dorpsraad heeft succes gehad. Er komt een vast meetpunt voor Greenport. Waar is nog de vraag, maar besloten is dat hij er komt. Dat bevestigde wethouder Litjens in een overleg met Behoud de Parel van donderdag 26 maart 2009.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel