Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas is van mening dat er over het onderwerp ‘Fijnstof’ veel onduidelijkheid bestaat. Herhaaldelijk komt het onderwerp fijn stof ter sprake, onder andere bij discussies over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Witveldweg. Vaak blijken er verschillende definities te bestaan over fijn stof. Daarom werd op verzoek van het college van Horst aan de Maas op 30 maart 2009 een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd.

De onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de informatiebijeenkomst:
1. Wat is fijnstof? Welke soorten en grootten zijn er?
2. Waar komt fijnstof vandaan? Wat zijn de belangrijkste bronnen?
3. Uitleg over wet- en regelgeving (zowel Nederlands als Europees)
4. Hoe wordt het fijnstof gehalte in de lucht bepaald? Toelichting op meet- en rekenmethoden.
5. Wat zijn de risico’s van fijnstof?
6. Hoe wordt bij nieuwe plannen getoetst of er niet teveel fijnstof vrijkomt?

Een drietal sprekers liet tijdens de informatieavond hun licht schijnen over het onderwerp. De gasten waren:
- Maurice Hermans (onderzoeker bij het Bureau Advies en Onderzoek van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg), die in ging op het onderwerp: De luchtkwaliteit in zijn algemeen. Is deze de laatste jaren verslechterd of juist verbeterd? Wat is fijnstof? Welke soorten en grootten zijn er? Waar komt fijnstof vandaan? Wat zijn de belangrijkste bronnen? Toelichting op de Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van fijnstof en de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied.
- Monique Meijerink (milieugezondheidsdeskundige van de GGD Noord- en Midden-Limburg), die in ging op het onderwerp: Wat zijn de risico’s van fijnstof? Hoe wordt bij nieuwe plannen getoetst of er niet teveel fijnstof vrijkomt? Wat is een Gezondheidseffectscreening (GES).
- Jan Wensink (voorzitter van het platform Luchtkwaliteit Limburg), die in ging op het onderwerp: Hoe wordt het fijnstof gehalte in de lucht bepaald? Toelichting op meet- en rekenmethoden en de haken en ogen van (eenmalig) meten.

Zoals in een bericht in Dagblad de Limburger van 31 maart 2009 te lezen (zie bijlage) was de toon van de informatie, dat er geen vuiltje aan de lucht was, waar het gaat over de uitstoot van fijn stof door het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).

Na de inleidingen kon "de zaal" vragen stellen. De zaal was "bevolkt" met leden van de Dorpsraden van Horst en Hegelsom, de vereniging Behoud de Parel, bewoners van de Witveldweg en ook Martin Houben van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).

Uit de bijdrage van Jan Wensink bleek dat er een grote wolk boven Nederland hangt. Uitlaatgassen van auto's, industrie, intensieve veeteelt, het heeft allemaal invloed op de luchtkwaliteit. nederland is het vieste jongetje in de klas, weet Wensink te vertellen. De reactie van inleidster Monique Meijer van de GGD - die ook de gezondheidseffecten van de komst van het NGB voor de gemeente Horst aan de Maas onderzoekt - dat het allemaal wel meeviel, ontlokte veel scepsis vanuit de zaal. Want het "worst-case-scenario"waar ze van uit is gegaan, kan nog veel slechter: wat als de luchtwassers niet goed functioneren of 's nachts gewoon uitgezet worden om energie te sparen? Uit de vragen van de aanwezigen bleek ook dat de informatieverstrekking erg beperkt was. Zo bleek onder andere dat de verstrekte gegevens van de GGD (Monique Meijers) uitsluitend het NGB betroffen. Ziuj erkende dat eigenlijk het hele LOG had moeten worden meegenomen bij het verzamelen van gegevens, omdat andere bedrijven ook uitstoot van fijn stof hebben of nog zullen krijgen. Eén van de aanwezigen stelde na afloop: "Nu weet ik eigenlijk nog niets"!

Bij de inleiding gebruikte de GGD het ontwikkelde toetsingsmodel van de RIVM aangaande gezondheidsgevaren bij IPPC-bedrijven (zoals het NGB). In de bijlage is dat toetsingsmodel te lezen.

De inleidingen zijn ook als bijlage opgenomen.

Behoud de Parel