Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Volgens sommige criticasters heeft het evenement Floriade in de loop van de afgelopen twintig jaar misschien wel wat aan kracht ingeboet, maar volgens anderen is het merk Floriade ijzersterk. De regio Venlo begrijpt dat. Maar beseft dat het ook zaak is om de Floriade de 21ste eeuw in te trekken. In cijfers spreekt de Floriade enorm tot de verbeelding: 66 hectare (een equivalent van 80 voetbalvelden) tentoonstelling en meer dan 2 miljoen (verwachte) bezoekers. De floriade 2012 legt de nadruk op duurzaamheid en innovatie: “Get closer to the quality of life” luidt niet voor niets de pay-off van het evenement. Alle reden om burgemeester Bruls van Venlo te bevragen naar de kracht van de Floriade anno nu.

Waarom heeft de regio Venlo zich eigenlijk kandidaat gesteld?
De regio Venlo is van oudsher een sterk tuinbouwcluster: de overige Greenports liggen binnen de Randstad. Aan de andere kant heeft Venlo als stad en als regio nog weinig smoel in Nederland. Toen in 2004 de regio Venlo zich kandideerde, speelden beide elementen een rol. De regio ziet veel synergie in een groot evenement met een sterk accent op natuur en duurzaamheid en het inkleuren van het nieuwe imago van de regio. Wel hebben we als regio gesteld, dat we elementen aan de Floriade willen toevoegen: we leggen veel nadruk op innovatie, op duurzaamheid. Deze Floriade willen we zoveel als mogelijk ‘Cradle to cradle’ inrichten. We willen bovendien een koppeling tot stand brengen met het Green Park, een bedrijventerrein waar duurzaamheid en economie elkaar versterkt. In die zin gebruiken we de Floriade als vliegwiel om initiatieven die er in de regio al zijn, te versterken en te versnellen.

Als we inzoomen op innovatie en duurzaamheid, wat betekent dat dan?
Innovatie en duurzaamheid laten we -vooral- zien door middel van twee grote initiatieven: door Villa Flora en door de koppeling met het bedrijventerrein Green Park Venlo. Voor beide experimenten hebben we overigens net besloten dat we als regio Venlo extra miljoenen ter beschikking willen stellen. ‘Villa Flora’ wordt het groenste kantoor van Nederland. De circa 10.000 meter grote Villa Flora zal beeldbepalend zijn op de Floriade 2012: de voorover hellende glazen noordgevel weerspiegelt het bos en past op een natuurlijke wijze in de bosrijke omgeving. Het groene bedrijventerrein Green Park moet een showcase worden van innovatieve agro-business. We gebruiken de kracht van het merk Floriade om het terrein onder de aandacht te brengen. Met die communicatiekracht zorgen we ervoor dat de incidentele energie, die de Floriade met zich mee brengt, wordt omgezet in een structurele verbetering van de bedrijvigheid in de regio.

De duurzaamheid van het gebied hebben we in 2007 vastgelegd in de zogenaamde Venlo Principles. En uiteindelijk willen we samen met VROM, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden een community opzetten, waarmee we innovatief en duurzaam ondernemen in de regio willen stimuleren.

Jullie kiezen bewust voor een structurele inbedding van de Floriade in de ruimtelijke mogelijkheden die de regio al heeft. Waarom zijn jullie tot die keuze gekomen?
We hebben inderdaad zeer bewust er voor gekozen om de Floriade in te bedden in de regio. In een vroeg stadium zijn we met alle betrokkenen, waaronder ook de Nederlandse Tuinbouwraad nagegaan hoe we de ruimtelijke mogelijkheden van de regio, zoals het Klavertje Vier, de bestaande infrastructuur en het achterland richting Duitsland verder kunnen versterken. De Floriade gebruiken we om de bestaande ruimtelijke en infrastructurele mogelijkheden naar een hoger plan te tillen. Zo zorgen we ervoor dat de investeringen in het tot stand brengen van de Floriade niet eenmalig zijn, maar duurzaam doorwerken.

Dat trekken we ook op andere dan ruimtelijke gebieden door: ook op onderwijsgebied proberen we verbindingen te leggen. Met de Universiteit van Maastricht zijn we in gesprek of er een Masteropleiding Life Sciences in Venlo gerealiseerd kan worden.

Is deze Floriade nog te vergelijken met de vorige Floriades?
Als evenement natuurlijk wel! De Floriade heeft een enorme impact. Aan de andere kant is het ook zo dat de Floriade als stand-alone evenement een zware investering is. Wij zijn er, met andere woorden, van overtuigd dat een Floriade die goed ingepast is en bijdraagt aan het versterken van de regio nog meer toekomst heeft. Dat willen we in 2012 laten zien.

(Bron: Ministerie van VROM)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel