Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijwel dagelijks valt er in het Dagblad wel het een en ander te lezen over het prestigieus plan “Klavertje 4”; ook wel Greenport genoemd, groot liefst 5000 ha. Sinds de betrokken gemeentebesturen eensgezind een “communistische” claim legden op het platteland onder de welluidende naam “Wetvoorkeursrecht Gemeenten” en de betrokken agrariërs ernstig beperkt werden in hun bedrijfsvoering is er heel wat afgepraat, vergaderd en geschreven. Het moet groen worden. Hoe groen weet nog niemand. De helft van het gebied wordt volgebouwd met glastuinbouw, bedrijven en intensieve veehouderij, dit alles overgoten met een groene saus, cradle to cradle. Geweldig, toch. Nog een pluspunt: het levert 25.000 banen op. Voor Polen, want die werken voornamelijk in de kassen. Eerst pompen de vier gemeenten 130 miljoen in het plan om de nieuwe NV van Sommers op gang te helpen om gronden te verwerven en weer te verkopen als dure industrie- en tuinbouwgrond. Verder moet NV Sommer zorgen voor windmolens, zonne-energie en biomassavergistingsinstallaties. Het mag wat kosten, want, zegt Deputé Driessen, uiteindelijk groeit deze investering uit naar 750 miljoen voor de overheid. Al is de economie nu wel wat ziek, dit Klavertje zal uitgroeien naar een waarde van 2 miljard, mits het bedrijfsleven over de brug komt. Maar het bedrijfsleven is vooral bezig met overleven, de banken zijn niet scheutig meer, ondernemers durven minder en de glastuinbouw staat de laatste tijd onder zware druk. Niet alles verloopt zoals men hoopt, want ook de Venlose raad begint zich zorgen te maken. Men vindt een oplossing voor het dreigend tekort. Glastuinbouwbedrijven (180 ha) moeten na 20 jaar plaatsmaken voor bedrijven; de grond moeten zij voor dezelfde prijs als waar ze hem voor gekocht hebben terug verkopen aan de maatschappij Klavertje 4. Het Dagblad kopt: “Klavertje vier brengt huidige ondernemers geen geluk”. Varkenshouders. Veeboeren. Familiebedrijven. Zij moeten verkassen, goedschiks of kwaadschiks. Wijken voor de vooruitgang, voor het algemeen belang. Dan komt na lange tijd het Masterplan op tafel, de agrarische bedrijven krijgen geen rol van betekenis meer in de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap, er moeten megakassen komen en industriële landbouw. Buurtschap Heierhoeve wordt een spookdorp; woningen en boerderijen moeten plaatsmaken voor immense hallen van Trade Port Noord, een groot gebied waar bedrijven, de Floriade , natuur en golfbanen komen. Prachtig, toch!. Wel zal versneld een weg aangelegd moeten worden die de A67 en A73 verbindt: Greenportlane. Door deze 93 miljoen kostende Greenportlane moeten wel de andere aansluitingen van Trade Port West op de A67, toen het lokketje voor bedrijven om zich daar te vestigen, afgesloten worden. Bezwaren lopen. Ook dient de Greenportlane verhoogd aangelegd te worden, wat een kilometerslange muur van 6 meter hoogte door het landschap betekent, vlakbij boerderijen of er dwars doorheen. Naar wensen van omwonenden en bedrijven wordt niet gevraagd. Wat is het toch fijn wonen in de klaverwei!. Men voelt zich belazerd door beleidsmakers met grootheidswaanzin. In Maasbree verwerft Wayland Nova grote gebieden, maar men loopt nog steeds stuk op het veebedrijf van Peeters en het bedrijf van Scholten. Men is bezig een weg aan te leggen, die abrupt halt houdt voor een uitgestrekt weiland, het veebedrijf van Peeters. Onteigenen!. Dit mag echter niet te veel kosten. Verplaatsen dan maar, maar daar moet men de grond voor hebben en die heeft de gemeente niet. Onteigenen dus, voor het algemeen belang, er moeten kassen komen. Hoe zouden de raadsleden en beleidsmakers het vinden als opeens de overheid bij hun op de stoep stond met de mededeling: “We hebben de helft van uw achtertuin nodig voor het algemeen belang” of “Achter uw riante woning komt een immense kas te liggen, landschappelijk niet mooi, klaag niet over planschade, want het is voor het algemeen belang”. Eindelijk komt er eens goed nieuws voor de Floriade en Klavertje vier. Het herindelingsgeld, 10 miljoen, wordt gebruikt om gebouwen, zoals bijv. de Innovatoren en Villa Flora, te bouwen voor de Floriade. De fusiegemeenten blij met een dode mus. In Venlo is men ook niet langer meer gecharmeerd van de ontwikkelingen van dit grootschalige, regionale agrobusinessproject. Men neigt naar uitstel, bang voor terugloop van financieringen van projecten in de eigen binnenstad. Ook in Maasbree (nog gemeente Maasbree – al wordt door Venlo slechts gepraat over participant gemeente Helden) krijgt de gemeenteraad langzamerhand in de gaten dat tussen de klavertjes heel wat brandnetels groeien. Ze besluiten de WvG voor een gedeelte in te trekken. Weer ongelijkheid tussen de bewoners en bedrijven van Maasbree-Noord. Het is slikken of stikken. Voor het algemeen belang! Wie gaat er uiteindelijk profijt trekken van dit project? In ieder geval zeker niet die agrariërs, die er hun bestaan hebben opgebouwd en hun bedrijf runnen, want die worden voor een habbekrats van hun eigendommen ontdaan. Voor het algemeen belang. Ik hoor het de voormalige burgemeester Rabelink nog zeggen: Klavertje vier, Greenport, een geweldig plan. Voor Trade port, voor de Floriade, voor Breebronne en dan die natuur tot aan de MiddenPeelweg...” Geen woord voor of over de agrariërs wier percelen dit immense plan mogelijk moeten gaan maken. Voor het algemeen belang?

(Bron: Artikel van Frits Wijnen, overgenomen uit "Op de Baum", weekblad voor Maasbree)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel