Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er is nog geen trendbreuk te zien in het gebruik van antibiotica. Het gebruik neemt nog steeds toe, signaleren onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR. Ook de resistentie van bacteriën in dieren tegen antibiotica blijft nog steeds toenemen.

De onderzoekers vinden de aanhoudende toename van het gebruik des te opvallender, omdat er nu een intensief debat gaande is over de negatieve effecten en volksgezondheidsrisico's van het antibioticagebruik in de dierlijke productie.

Het antibioticagebruik op voorschrift van een dierenarts in landbouwhuisdieren in Nederland is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Waarschijnlijke oorzaken voor deze toename zijn het verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar en de schaalvergroting van de veebedrijven.

De kwaliteit van het diervoer staat bovendien onder druk door hoge prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt en het verbod om dierlijk eiwit in het diervoer op te nemen. Dit kan de verteerbaarheid van het voedsel in de darm negatief beinvloeden, wat gecompenseerd wordt door gebruik van antibiotica.

Naast het veelvuldig voorkomen van MRSA zijn ook de snel opkomende Extended Spectrum Beta-Lactamase producerende bacteriën (ESBL's),vooral in pluimvee en pluimveevlees, een reden voor zorg. Ook bij de mens wordt een toename van ESBL'sgezien bij bijvoorbeeld urineweginfecties. Deze ESBL'szijn ongevoelig voor heel belangrijke antibiotica, waardoor tijdens een infectie de kans op goed herstel kleiner wordt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel