Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zaterdagmiddag 13 oktober bezocht een groep mensen, waaronder leden van het actiecomité “Behoud de Parel” uit Grubbenvorst de kalvermesterij van vader en zoon Klopman aan de Langstraat te Hegelsom. De huidige mesterij met zo’n 500 dieren ligt aan de rand van Hegelsom en kan ter plaatse niet uitbreiden. De uitbreiding is nodig want een familiebedrijf als dat van de familie Klopman heeft 1000 tot 1500 dieren nodig om een redelijk bestaan te hebben. De maatschap Klopman diende daarop een verzoek bij de gemeente in om het bedrijf te kunnen verplaatsen naar een perceel aan de Losbaan in het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) het Witveld.

Het huidige bedrijf valt buiten de reconstructiewet, maar voldoet wel aan de eerste uitgangspunten van deze wet: verplaatsen van bedrijven van de rand van kwetsbare natuurgebieden en dorpen.

Vader en zoon Klopman nodigden het actiecomité ‘Behoud de Parel’ uit omdat zij graag informatie over hun bedrijf wilden geven maar ook omdat er onjuiste gegevens over het bedrijf de ronde deden. Zo zou er sprake zijn van een bedrijf met 5000 tot 6000 kalveren. De planning is om aan de Losbaan een bedrijf met 1200 dieren te vestigen. De dieren worden in groepen gehouden. Het houden van zogenaamde kistkalveren is sinds 2 jaar verboden. Bij Klopman werden de laatste kisten al 11 jaar geleden opgeruimd.

Na deze informatie werd het bedrijf bekeken. Gestart werd in de ruimte waar het voer wordt samengesteld. Melkpoeder wordt met warm water aangelengd. Het warme water wordt verkregen via zonnecollectoren op het dak van het bedrijf. De maatschap werkt al 18 jaar met dit systeem en wil het ook in het nieuwe bedrijf gebruiken. Vervolgens gaat de melk via leidingen naar de stallen waar ze aan de kalveren gevoerd wordt. Naast melkpoeder wordt ook maïskuilvoer bijgevoerd.

Daarna bezocht de groep de stallen met de kalveren. De kalveren worden op houten roosters gehouden. De mest valt tussen de roosters in de mestkelder. De dierenhouding wordt regelmatig gecontroleerd door de dierenbescherming, die ook adviezen geeft. Via ventilatoren wordt de lucht ververst. In de nieuwe stal hoeft geen ammoniakwasser ingebouwd te worden, de uitstoot ligt onder de in de wet bepaalde hoeveelheid. Over het huidige bedrijf zijn er nooit klachten van omwonenden geweest. De kalveren worden bijna gelijktijdig (in ongeveer 14 dagen) aangevoerd, 7 maanden gemest en daarna (ook weer in een periode van 14 dagen) naar de slachterij vervoerd.

Tenslotte werden aan de keukentafel, bij een kop koffie en een stuk vlaai, de bouwtekeningen van de nieuwe stal bekeken. De stal (30 x 120 m.) wordt omgeven met erfbeplanting. Tussen de Losbaan en de stal komt het woonhuis en een groenstrook met wadi, waar het regenwater kan inzijgen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel