Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het is nog niet gelukt om goede gecombineerde luchtwassers te ontwikkelen voor de pluimveehouderij. Hierdoor blijft dit jaar 45 miljoen euro, die beschikbaar is voor investeringen in de luchtwassers, op de plank liggen. Dat schrijft minister Jacqueline Cramer (Vrom) in een brief aan de Kamer. Cramer heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het beschikbaar krijgen van combi-luchtwassers voor de pluimveehouderij. Voor de varkenshouderij bestaan deze al wel.

Belangrijkste probleem is dat de luchtwassers verstopt raken door grof stof, dat door pluimvee wordt voortgebracht. Onderzoekers en ontwikkelaars verwachten wel dat het mogelijk is om combi-luchtwassers voor de pluimveehouderij te ontwerpen, die aan de eisen voldoen. Gecombineerde luchtwassers richten zich op het verminderen van zowel fijn stof, anmmoniak als stank. Daarbij wordt een reductie van minimaal 70 procent beoogd.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 10 juni 2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel