Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Grubbenvorst zijn plannen voor de ontwikkeling van een Nieuw Gemengd Bedrijf. De ondernemers die samen dit bedrijf willen ontwikkelen, hebben Knowhouse in de arm genomen om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de plannen. De gemeente Horst aan de Maas is aandeelhouder van Knowhouse. De SP vraagt zich daarom af hoe objectief de rol van de gemeente in dit project is.

Nu ‘het Nieuw Gemengd Bedrijf’ steeds concreter wordt, laait de discussie steeds verder op. Veel omwonenden maken zich zorgen over de mate waarin de plannen aan de Witveldweg al vast liggen. Wethouder Litjens heeft een aantal malen aangegeven dat het college nog geen definitieve besluiten heeft genomen over het Nieuw Gemengd Bedrijf. De SP gelooft graag dat er formeel gezien nog geen besluit is genomen, maar zet wel vraagtekens bij de intentie die het college lijkt te hebben.

SP raadslid Thijs Coppus: “Onze twijfel zit voornamelijk in de rol van Knowhouse als regisseur en adviseur van het project. De gemeente Horst aan de Maas participeert Knowhouse. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat de gemeente belang heeft bij het daadwerkelijk ontwikkelen van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Daarnaast is een van de doelstellingen die ten grondslag aan Knowhouse liggen ‘het creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen’. Bij dit omstreden project is deze situatie niet wenselijk.”

De SP wil daarom van het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas weten hoe zij de rol van Knowhouse ziet, of ze van mening is dat de onafhankelijkheid van de gemeente in het geding is en of de onafhankelijkheid van het onderzoek gegarandeerd kan worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel