Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Kom dinsdagavond 14 juli om 20.00 uur naar het gemeentehuis in Horst

Zoals bij iedereen inmiddels wel bekend wil Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) die 12 ha in beslag gaat nemen, een haven van 11 hectare en een zogenaamd ‘omputterrein (slibdepot) van 10 ha gaan realiseren in het Raaieind.

Per dag betekent dat 300 vrachtwagens en dat minstens 25 jaar (waar de gemeente eerder zei dat het 15 tot 20 jaar zou duren)! Veel fijnstof (van de installatie en het vrachtverkeer) en geluidsoverlast valt te verwachten. Niet zo goed voor de gezondheid.

Gevoegd bij alle andere plannen rondom Grubbenvorst (denk aan het NGB, Trade Port Noord, Californië, Floriade, enzovoorts) betekent dit dat Grubbenvorst ingesloten wordt door industrie. Met andere woorden: Grubbenvorst komt op een industrieterrein te liggen. Dat moet voorkomen worden.

Vereniging Behoud de Parel heeft alternatieven gepresenteerd, zoals een drijvende zandverwerkingscentrale op de Maas. Niet het belang van het bedrijf dat de zandwinning en verwerking uitvoert zou uitgangspunt moeten zijn, maar een zo spoedig mogelijke bescherming tegen een eventuele overstroming van de Maas. In vier jaar tijd zou de bevolking beschermd kunnen zijn tegen de maas. Toch dreigt er gekozen te worden voor het bedrijfsbelang. Omdat de “markt” in dat geval bepaalt hoe snel er zand uitgegraven en verwerkt wordt, is de inschatting (van het bedrijf zelf!) dat het zo’n 25 jaar, of misschien wel langer, gaat duren, voordat de werken klaar zijn… Een onverantwoord plan!

Op dinsdag 14 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Horst besluit de gemeenteraad over die CZVI. Dat biedt ons de laatste kans om – door massaal aanwezig te zijn in de raadsvergadering – de raadsleden te overtuigen om te kiezen voor de burgerbelangen en niet voor de bedrijfsbelangen. Daarna staat ons – indien de raad een verkeerd besluit zou nemen - alleen de weg naar de rechter open. Dus: kom dinsdagavond naar het gemeentehuis om te laten zien dat de toekomst van Grubbenvorst, de toekomst van u en uw kinderen, u aan het hart gaat.

In de bijlage kunt u zien wat de toekomst van Raaeind is, als het aan het CDA ligt...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel