Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Enkele maanden geleden bleek dat voor de aanleg van de Greenportlane, een op- en afrit van de A73 ten behoeve van de ontsluiting van onder andere de Floriade, een groot aantal honderdjarige eiken aan de Venrayseweg in Venlo omgehakt zouden worden. Reden voor aanwonenden en Behoud de Parel om actie te voeren. En nu blijkt dat de eerste fase bij het redden van de bomen langs de Venrayseweg met succes wordt afgesloten.

De gemeente Venlo heeft zich achter de buurtbewoners en Behoud de Parel geschaard en een positief standpunt ingenomen. De brief van de gemeente Venlo aan de provincie is een steun in de rug (zie bijlagen).

Verder heeft het CDA op 10 juli via een motie (zie bijlage) het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen de bomen te sparen door een alternatieve oplossing aan de minister voor te leggen. Dat zou tevens de verkeerssituatie vereenvoudigen. De provincie heeft inmiddels meerdere malen toezeggingen gedaan "zoveel mogelijk" bomen te sparen. Wellicht gaat het verbreden van de Venrayseweg zelfs "voorlopig" helemaal niet door. Vraag vanuit Behoud de Parel: tot na de Floriade?

De plannen voor de Greenportlane worden nu nader gedetailleerd. Hoewel een voorlopige overwiining is geboekt, zo stelt een woordvoerder van Behoud de Parel, betekent dat, dat grote alertheid ten aanzien van de plannen nodig blijft. Als de weg "voorlopig" niet verbreed wordt, kan er over enkele jaren een verrassing komen... Gebleken is dat alertheid en actieve inzet tot resultaat kan leiden, ook in de politiek!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel