Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het RIVM heeft in 2008 1123 meldingen binnengekregen van MRSA-bacteriën in de landbouw, 330 meldingen meer dan in 2007. Deze variant van de gevreesde ziekenhuisbacterie komt vooral voor bij houders van kalveren en varkens en is ontstaan in stallen door overmatig gebruik van antibiotica bij de dieren.

Eenderde van alle veehouders is ermee besmet, maar de MRSA-bacterie is alleen gevaarlijk voor ernstig zieke en verzwakte mensen, omdat hij niet meer kan worden bestreden met antibiotica.

Als antibiotica niet meer helpen, kunnen sommige ziekten in de toekomst niet meer worden behandeld, vreest het RIVM. Daarmee MRSA in intensieve veeteelt een steeds groter risico voor gezondheidszorg. We keren zestig jaar terug in de tijd, als antibiotica niet meer kan werken en we dus bepaalde ziektes niet meer goed kunnen bestrijden..., aldus de RIVM-woordvoerder.

Medicijnverkoop door veeartsen onder de loep
Op aandringen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overweegt minister Verburg van LNV om dierenartsen hun apothekersrecht te ontnemen. Volgens de bewindsvrouw kan het niet zo zijn dat er wordt verdiend aan medicijnen die naderhand een gevaar vormen voor de volksgezondheid. De minister wijst op onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van antibiotica op voorschrift van dierenartsen – die doorgaans ook apotheker zijn – de afgelopen tien jaar bijna is verdubbeld. Het RIVM luidde daarover al de noodklok, aangezien bacteriën zich op die manier sneller aanpassen aan ziektebestrijders en na verloop van tijd zelfs zo resistent zijn voor die stoffen dat ziekten amper behandeld kunnen worden. Het RIVM meent dan ook dat de veehouderij met haar excessieve inzet van antibiotica de gezondheidszorg ‘op achterstand zet’ in de race tussen nieuwe antibiotica en antibioticaresistente bacteriën en virussen. Als voorbeeld geeft het instituut de resistente MRSA-bacterie die, afgezet tegen andere branches waar de besmetting doorgaans wordt geconstateerd, steeds vaker wordt gemeld door veehouders. Verburg heeft laten weten dat zij al onderzoek verricht naar de medicijnverstrekking door veeartsen. Overigens stelt de beroepsvereniging van dierenartsen dat het antibioticagebruik inderdaad te groot is. Wel benadrukt de koepel daarbij dat de meeste artsen hun afweging maken op medische gronden en niet met het oog op de portemonnee.

(Bron: Rivm en Staatscourant Online, 7 augustus 2009)

DE MRSA-site van het RIVM kunt u via de volgende link bezoeken: https://mrsa.rivm.nl/login.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx

In de bijlage antwoordt op vijf vragen over veeartsen en antibiotica.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel