Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Megastallen mogen niet meer overal in landelijk gebied verrijzen. Het kabinet gaat afspraken maken over randvoorwaarden die aan de bouw van de grote stallen moeten worden gesteld. Minister van Ruimte en Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) en haar collega van Landbouw Gerda Verburg (CDA) willen dat er extra aandacht komt voor de gevolgen voor onder meer de inpassing in vooral historisch landschap en het milieu. Dat laten de ministeries donderdag weten.

Nederland dreigt overspoeld te worden met 'megastallen'. Landelijk zijn tot nu toe zeker 53 bouwplannen ingediend voor stallen voor meer dan vijfduizend varkens of meer dan 250 duizend kippen. Omwonenden hebben sinds de opening van het Landelijk Meldpunt van Milieudefensie, vorige week, melding gemaakt van die plannen, laat Milieudefensie dinsdag weten.

In de varkensfabriek worden varkens in meerdere verdiepingen gehouden. Voor dergelijke onnatuurlijke varkensflats bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak, vindt Wakker Dier.

Schaalvergroting in de landbouw is de reden dat steeds meer zogenoemde megastallen worden gebouwd. Vanuit de samenleving klinkt steeds vaker een kritisch geluid, lichten de bewindslieden toe.

In de eerste helft van volgend jaar wordt een congres gehouden waarbij de haken en ogen die aan de megastallen zitten worden besproken. Ook naar het welzijn van dieren wordt gekeken, al zou een megastal niet leiden tot een uitbreiding van de veestapel.

(Bron: De Pers, 20-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel