Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Horst aan de Maas heeft zich laten verblinden door de voordelen van het Nieuw Gemengd Bedrijf bij Grubbenvorst. Door die tunnelvisie zijn de negatieve gevoelens in de gemeenschap te laat onderkend. Bovendien maakt tunnelvisie discussie over de megafarm momenteel bijna onmogelijk. Tot die conclusies komt professor Katrien Termeer van de Universiteit van Wageningen. Op verzoek van de gemeente heeft zij onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces rond het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Witveldweg in Grubbenvorst.

Horst aan de Maas wil uit het rapport (zie bijlage) lering trekken met het oog op toekomstige zware dossiers. Volgens Termeer kan de gemeente nu met huiswerk maken beginnen. De discussie over het nieuw gemengd bedrijf is namelijk nog volop gaande en hoewel de partijen nog on speaking terms zijn, vreest Termeer dat de verstandhoudingen zullen verslechteren. De partijen blijven elkaar vanuit loopgraven bestoken met hun eigen overtuigingen en daarbij sluiten ze de meningen en standpunten van de andere kant helemaal uit. Daardoor zullen de spanningen nooit verminderen en is het risico groot dat „er een spiraal van wantrouwen ontstaat waarbij volharding in het eigen gelijk een doel op zich wordt, samenzweringstheorieën de ronde doen en alle informatie negatief wordt geïnterpreteerd”.

De eerste tekenen van die neerwaartse spiraal zijn volgens Termeer al zichtbaar. De Wageningse professor adviseert de partijen daarom pas op de plaats te maken voor een moment van reflectie. Zowel de bestuurders als de burgers van Grubbenvorst moeten zich daarbij eens inleven in de belevingswereld van de anderen. Zo kan het wederzijdse wantrouwen weggenomen worden en is er uitzicht op een gefundeerd debat.

„Om exact aan te wijzen wat de gemeente anders had kunnen doen
of in de toekomst anders kan doen, blijft lastig. Er is geen handleiding voor dit soort situaties”, aldus Termeer.

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas wil het onderzoek met het college bestuderen en voorleggen aan de gemeenteraad. „Er is dan geen handleiding, maar het heeft mij geleerd dat je altijd alert moet zijn en ik kan verzekeren dat er al geruime tijd zonder oogkleppen op gewerkt wordt aan het dossier nieuw gemengd bedrijf door de portefeuillehouder.”

(Bron: Dagblad de Limburger, 6-10-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel