Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zondagmorgen 27 september in alle vroegte vertrokken zes muzikanten van het Parel Leed Aksie-orkes Grubbenvorst (P.L.A.G.) vanuit Grubbenvorst naar Maatstricht om daar op te treden in het radio-programma De Stemming, van L1. Tussen elf uur 's morgens tot één uur 's middags werden vier liedjes ten gehore gebracht en kreeg Paul Geurts van Behoud de Parel de gelegenheid om te vertellen waarom P.L.A.G. opgeircht was.
PLAG3kl

Jos Spoormakers, Margo Verbeek, Pieter Simons, Joep Thijssen, Ton Titulaer en Jan Geraets zongen achtereenvolgens de liedjes "Grubbenvorst, je bent een Parel", "Stel nou die plannen bij", het Grubbenvorster "volkslied" "Grubbenvorst, mien dörp" (op zeer gevoelige wijze gezongen door Margo Verbeek) en tenslotte de "uitsmijter" "Alle kanten oêt".

Nieuwtjes
Tussendoor interviewde L1-journaliste Marianne Wassink Paul Geurts. Nadat Paul uitgelegd had, dat de muziek van het P.L.A.G. bij kan dragen aan de acties van de Grubbenvorster bevolking tegen de snode plannen rondom Grubbenvorst (zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf en De Centrakle Zandverwerkingscentrale) werd hem gevraagd of er nog nieuws was van het "front". Dat bleek inderdaad het geval.
paulkl
Hij kon melden dat juist die week bekend werd dat er zich een nieuw varkensbedrijf gemeld had voor vestiging in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld, naast het NGB. Een varkensbedrijf met zo'n 10.000 varkens! Eventuele vestiging van zulk een bedrijf kan de problemen op het LOG Witveld alleen maar vergroten, zo is de verwachting.

Een tweede nieuws betrof de bomen aan de Venrayse weg. Na actie van Behoud de Parel werd enige tijd geleden in Provinciale Staten een statenbreed gesteunde motie aangenomen, die er op gericht was zoveel mogelijk van de 100 jaar oude monumentale bomen te redden. Inmiddels - zo had Behoud de Parel vernomen - had Gedeputeerde Staten van Limburg besloten de motie naast zich neer te leggen en alsnog over te gaan tot het pakken van alle bomen. Om daarmee de weg vrij te maken voor een vierbaans brede "Greenportlane".
PLAG5kl

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel