Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 3 november maakte André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, van de gelegenheid gebruik, om de gemeenteraad van Horst aan de Maas nog eens toe te lichten wat de redenen waren om het vertrouwen op te zeggen in wethouder Litjens. De reacties op zijn toespraak waren nogal verschillend.

Na te hebben aan gegeven dat een van de redenen voor het bestaan van de vereniging lag in de plannen voor het NGB en niet in de uitvoering van de reconstructie ten gunste van Horster bedrijven als Klopman, Coenders en Hendrickx - waar Behoud de Parel voor zover mogelijk mee heeft samen gewerkt om te komen tot een goede vestigingssituatie in LOG Witveld - ging Vollenberg in op de motieven van Behoud de Parel het vertrouwen in Litjens op te zeggen. Hij wees op het bijna een half jaar onder de pet houden van een rapport over de gezondheidssituatie van Grubbenvorst, een rapport dat ook nog eens onvolledig en op plaatsen onjuist is; op de respectloze wijze waarop Litjens met Behoud de Parel omgaat en het niet nakomen van beloftes.

In de toespraak tot de gemeenteraad ging André Vollenberg ook in op hoe Litjens zich gedroeg nadat Behoud de Parel het vertrouwen in hem opgezegd had. Vollenberg:"Na het opzeggen van het vertrouwen gaat meneer Litjens pas helemaal los. Sprak Behoud de Parel volgens Litjens voorafgaande aan de besluitvorming in de raad over het LOG Witveld hele en halve waarheden, nu zouden wij terug willen naar de tijd van Ot en Sien. Kennelijk heeft CDA-lijsttrekker Litjens zich nog nooit echt verdiept in de opvattingen en alternatieven van Behoud de Parel. In die zin heeft hij kennelijk weinig geleerd van het onderzoek van Professor Termeer die vaststelde dat het proces rondom de besluitvorming met betrekking tot het NGB geen schoonheidsprijs verdient. “Rapporten”, zo stelde de professor, “werken averechts”. Litjens wil – namens het college – via allerlei rapporten “bewijzen” dat hij gelijk heeft. Het rammelende rapport van de GGD is daar een exemplarisch voorbeeld van".

Het CDA stelde naar aanleiding van de opmerkingen van Vollenberg dat naar haar mening het hele proces toch zo zorgvuldig mogelijk was doorlopen en democratisch tot stand was gekomen. Er zijn zelfs zoveel onderzoeken gedaan - zo stelde de fractievoorzitter van het CDA, Elbert Joosten - die aantonen dat het wel meevalt met de gevolgen. Het CDA steunde verder natuurlijk haar wethouder.

De PvdA gaf aan dat zij tegen de komst van het NGB binnen LOG Witveld waren, maar dat het proces politiek tot de beslissing heeft geleid dat het NGB er mag komen. De PvdA nam dan ook afstand van de inbreng van de inspreker. Zij steunt B&W in haar opstelling.

Tenslotte wees de voorzitter van Behoud de Parel op de reactie van de burgemeester in een artikel in Dagblad de Limburger, waarin hij de conclusie trok dat hij er geen energie in gaat steken en van het standpunt van Behoud De Parel afstand neemt. "Mogen wij daaruit concluderen dat wethouder Litjens dus naar de mening van het college respectloos mag omgaan met – bijvoorbeeld Behoud de Parel – en dat beloftes niet nagekomen hoeven te worden? En heeft u de mening verkondigd van het gehele college van B&W? Of betreft het slechts de mening van het CDA-smaldeel?", aldus Vollenberg. De SP zag in deze reden om de burgemeester daar nog eens op door te vragen. De burgemeester antwoordde dat de weergegeven woorden de woorden van de journalist zijn en dat hij het artikel niet voor publicatie heeft ingezien.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel