Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na acties in Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Limburg (Behoud de Parel) en vooral Brabant hebben onder andere Provinciale Staten druk uitgeoefend op het ministerie van Volksgezondheid (Klink) en het ministerie van Landbouw (Verburgt) om onderzoek uit te voeren naar de gezondheidssituatie bij (mega)varkensstallen. Uiteindelijk hebben de beide ministeries ingestemd en is een onderzoeker aangewezen - Henk Jans - van de GGD Zeeland/Brabant. Ter begeleiding van het onderzoek is een klankbordgroep opgericht, waarin onder andere vertegenwoordigers van de actiegroepen in de verschillende provincies zijn opgenomen. Zo maakt ook een vertegenwoordiger van Behoud de Parel deel uit van de klankbordgroep. Over de inhoud van de onderzoeksopzet wordt stevig gediscussieerd.

Vorige week vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep die is ingesteld bij het gezondheidsonderzoek dat de ministeries van LNV en VWS gaan starten naar de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij.

In tegenstelling tot een aantal berichten in de pers is de klankbordgroep niet niet ijn zijn totaliteit akkoord gegaan met de onderzoeksopzet. In het onderzoeksvoorstel wordt erg veel aandacht besteedt aan "stofmetingen". Een belangrijk onderdeel - ook volgens de leden van de klankbordgroep. Maar vragen bestaan nog over waar, wanneer, hoe en wat er gemeten en onderzocht gaat worden. Daarnaast zijn de leden die de actiegroepen uit de provincies vertegenwoordigen van mening dat "stank" moet worden meegenomen in het onderzoek. De actiegroepen hebben ervaren dat de stankhinder voor omwonenden - zeker met de komst van megastallen - steeds ernstiger vormen aanneemt en dat vormt een reële gezondheidsbedreiging. De constatering is onder andere gebasseerd op een onderzoek van Blonk Milieuadvies in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas, dat per saldo de ammoniakuitstoot en daarme de stank in Nederland afneemt, maar in de omgeving van Grubbenvorst, als gevolg van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen), sterk toeneemt.

De precieze aanpak van het onderzoek wordt in januari aan de klankbordgroep gepresenteerd. Dan pas kan vanuit de klankbordgroep definitief wel of niet ingestemd worden met de onderzoeksopzet.

Behoud de Parel