Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De kennis- en onderwijsinstellingen krijgen een grotere rol in de ontwikkeling van Greenport Venlo. Het bedrijfsleven investeert op duurzame wijze in de Greenport en de banden met het tuinbouwgebied vlak over de grens bij Venlo worden verder aangehaald. Dat zijn enkele concrete punten uit het Bestuurlijke afsprakenkader ‘Schaalsprong Greenport Venlo’. Minister Gerda Verburg, gedeputeerde Ger Driessen en burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter Regio Venlo zijn dit vandaag overeengekomen. Voor de tuinbouwsector en de regio Noord-Limburg een erkenning van de weg die is ingeslagen onder de noemer van Greenport Venlo.

In het afsprakenkader staat de inzet van de verschillende partijen beschreven om van Greenport Venlo een duurzaam agrobusiness, fresh, food en agrologistiek centrum te maken. Minister Gerda Verburg: ‘Dit afsprakenkader bevestigt dat alle partijen ervoor gáán om van de regio Venlo een duurzame en economisch sterke Greenport te maken.’

De regio Venlo is een van de vijf Greenports in Nederland. Greenport Venlo is een economisch cluster van bedrijven, organisaties en instellingen die werken in de agro- en logistieke sector. Dit afsprakenkader leidt ertoe dat deze sectoren meer samenwerken en daardoor de positie van Greenport Venlo versterken. Dat betekent onder andere het bieden van ruimte (o.a. werklocaties en infrastructuur ingepast in een groene omgeving) voor tuinbouwbedrijven, aanverwante bedrijvigheid en de daarbij behorende logistiek. Daarnaast is het stimuleren van innovaties (het programma kennis, kunde, kassa) en het doen van bijhorend onderzoek en branchegericht onderwijs een must voor het vitaal houden van de economie in Noord-Limburg. Alles met als doel te zorgen voor een plezierig woon-, werk- en leefklimaat waarnaast voldoende werkgelegenheid, bezoekers en bewoners kunnen genieten van de omgeving, bezienswaardigheden en faciliteiten die de regio biedt.

Het werklandschap ‘Klavertje 4’ bij Venlo is een gebied van 5400 ha, dat de komende jaren uitgroeit naar een concurrerend innovatief en duurzaam agrologistiek-werklandschap. Regio Noord-Limburg is nu al het 2e glastuinbouwgebied van Nederland en na de haven van Rotterdam en Schiphol het 3e logistieke knooppunt. Een ontwikkeling die van nationaal belang is en waarin door Rijk en regio wordt geïnvesteerd (o.a. via de inzet van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf). De ontwikkelingen passen ook goed binnen de ambitie van de zuid-oost Nederland regio om internationaal Toptechnologie Regio te worden. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken maakt zich daar sterk voor.

Breed draagvlak
Het Bestuurlijk afsprakenkader ‘Schaalsprong Greenport Venlo’ is een afspraak tussen het Rijk, provincie Limburg en de Regio Venlo. Het afsprakenkader heeft dezelfde soort afspraken die ook gelden voor het Randstad Urgent project ‘Transitie Greenports’. Met de afspraken voor Greenport Venlo hebben alle vijf de Greenports ontwikkelingsafspraken tussen Rijk en regio.

De regio wordt vertegenwoordigd door gedeputeerde Ger Driessen van de provincie Limburg en de voorzitter van de Regio Venlo, burgemeester Hubert Bruls. Bij het Rijk werken de ministeries LNV, EZ, VROM, V&W en OCW hierin samen. Dit geeft aan dat de ontwikkelingen in Greenport Venlo breed worden ondersteund,

Economisch hart, duurzame ontwikkeling
Samen met het aangrenzende tuinbouwgebied in Niederrhein vormt de regio één van de grootste tuinbouwgebieden in Noord-West Europa. Het is dan ook van groot belang om de relaties met Nordrhein-Westfalen (NRW) te verstevigen en uit te bouwen. Greenport Venlo wil haar strategische positie benutten om zich door te ontwikkelen tot één van de belangrijkste logistieke draaischijven/regio in Noord-West Europa op het terrein van agro, fresh, food en logistics. De regio heeft het streven uitgesproken om te komen tot een verdubbeling van de economisch (toegevoegde) waarde tot twee miljard euro per jaar, te realiseren in een periode van tien jaar. Tot slot heeft de regio de ambitie koploper te zijn in de toepassing van Cradle to Cradle (C2C) met de Floriade 2012 als belangrijke drager voor exposure. Samen met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, relaties in Nordrhein-Westfalen en de mensen die in de regio wonen en werken wordt hieraan de komende jaren invulling gegeven.

(bron: Provincie Limburg, 3-11-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel