Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de intensieve veeteelt wordt veel antibiotica gebruikt. Overigens niet alleen om ziektes te voorkomen of te genezen, maar ook of vooral omdat de boeren ontdekt hebben dat antibiotica een positief effect heeft op de vleesgroei en dus direct economisch gewin oplevert. Het gevolg van te veel gebruik van antibiotica is dat bacteriën resistent worden tegen die antibiotica. Resultaat: de toename van de zogenaamde ziekenhuisbacterie, MRSA, rukt op in de intensieve veeteelt. Daarmee wordt het overvloedige gebruik van antibiotica in die intensieve veeteelt een bedreiging voor de volksgezondheid.

Varkenshouderij
In Nederland is 69 procent van de varkensbedrijven besmet met MRSA. Dat blijkt uit onderzoek onder 202 varkensbedrijven. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van landbouw. De resultaten worden vandaag bekendgemaakt op een symposium in Amersfoort. Uit het onderzoek blijkt dat grote bedrijven (meer dan 500 zeugen) vaker besmet waren met MRSA dan kleine bedrijven.

Bij 14 procent van de 232 mensen die direct betrokken zijn bij varkensbedrijven werd MRSA aangetoond.

Kalverhouderij
In de kalverhouderij blijkt 88 procent van de 102 onderzochte bedrijven besmet met MRSA. In totaal werd bij 27,5 procent van de 2151 onderzochte dieren MRSA gevonden. De MRSA-besmetting bij kalveren blijkt toe te nemen naarmate de dieren ouder zijn, als er meer dieren per hok zitten en als er meer antibiotica wordt gebruikt. Bij 16 procent van de 390 bemonsterde mensen die woonachtig zijn op kalverbedrijven werd MRSA aangetoond.

Vleeskuikens
In het onderzoek zijn veertig koppels vleeskuikens getest bij de slachterij. Hierbij bleek 35 procent MRSA-positief.

Bij vleesmonsters van onverhit vlees werd in 11,9 procent van de gevallen MRSA aangetroffen. Het aantal bacteriën op de monsters was zeer gering. Uit het onderzoek blijkt dat levensmiddelen geen of een verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding van MRSA onder de bevolking.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 4-12-'09)

In de bijlage vindt u een artikel uit NRC Handelsblad met als auteurs: Prof. dr. Dik Mevius, verbonden aan het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad en aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Prof. dr. John Degener, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticum Beleid.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel