Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 24 november 2009 stuurde de Vereniging Behoud de Parel een reactie naar de GGD Noord- en Midden Limburg met fikse kritiek op het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg over het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. De vereniging noemde het rapport onvolledig, tendentieus en op punten onjuist is. Op 13 januari 2010 ontving Behoud de Parel een korte reactie van de GGD. Daarna bleef het lang stil.

In september 2009 heeft de het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas een onderzoek van de GGD Noord Limburg aangaande het NGB gepubliceerd. Het rapport – gemaakt in opdracht van het college van B&W - is op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Middels een brief aan de GGD heeft Behoud de Parel daar op gewezen (zie bijlage). Volgens Behoud de Parel heeft het college dit onzorgvuldige onderzoek gebruikt om de bevolking te tonen dat er aangaande het NGB geen – negatieve - gezondheidseffecten te verwachten zijn. Een conclusie die op basis van het onvolledige en op plaatsen onjuiste rapport volstrekt misleidend is. Voor de vereniging dus reden om ernstig bezwaar te maken tegen de wijze waarop – onder verantwoordelijkheid van het college van B&W – onvolledige en onjuiste informatie verstrekt wordt aan de burgers van Horst aan de Maas. Het College van B&W berichtte in december 2009 aan de vereniging dat ze het bezwaar niet ontvankelijk verklaarde (zie bijlage).

In de brief aan de GGD Noord- en Midden-Limburg gaat Behoud de Parel uitgebreid in op de onvolledige en onjuiste informatie, die in het rapport van de GGD naar voren komt. De kritiek op het rapport en de vragen die gesteld werden aan de GGD Noord- en Midden Limburg kun u hier lezen.

Het duurde enige tijd, voordat de GGD reageerde op de brief van Behoud de Parel. Uiteindelijk beperkte de reactie - gedateerd op 11 januari 2010 - zich tot een uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis (zie bijlage). Toen er maar steeds geen bericht kwam, wanneer die bijeenkomst plaats zou vinden, stuurde behoud de Parel twee brieven (zie bijlagen): één naar de geementeraad van Horst aan de Maas en één aan de GGD Noord- en Midden-Limburg. De inhoud, kort samengevat: wanneer komt die informatiebijeenkomst? Inmiddels is bekend geworden dat de informatie verstrekt wordt tijdens de bijeenkomst van de Comissie Ruimte van de gemeenteraad op dinsdag 9 maart 2010.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel