Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Kabinet geeft in een brief (zie bijlage) aan de Kamer aan hoe beleidskaders voor Natura 2000 en gezondheid doorwerken in onderzoek en besluitvorming in het kader van planstudies voor hoofdinfrastructuurprojecten. De brief beschrijft op welke manier het Rijk in MER’en voor hoofdinfrastructuurprojecten natuur en gezondheidseffecten wil gaan beschrijven.

Bij Natura 2000 zet het Rijk in op bronbeleid, verheldering van begrippen, vereenvoudiging van wet- en regelgeving, integratie van de ‘natuurtoets’ in het tracé- en wegaanpassingsbesluit en opname van projecten onder de op te stellen beheerplannen voor Natura 2000. Ook beschrijft de minister de wijze van toetsing van de effecten van verkeer op stikstofgevoelige habitattypen. Gezondheidseffecten van wegenprojecten wil de minister in beeld brengen met Gezondheideffectscreenings (GES), en deze baseren op informatie uit m.e.r. Hiermee wordt in 2009 ervaring opgedaan.

Lees hier meer over m.e.r. en gezondheid en hier meer over m.e.r. en natuur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel