Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De strijd tegen megavarkensstallen lijkt gewonnen. Zelfs veehouders zien er geen brood meer in. ‘Overal worden we weggepest’, zegt Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV). ‘Bijna nergens krijgen we de vergunning rond.’ Hij doelt op uitbreidingen van bestaande stallen en nieuwbouw.

Varkenshouders vinden het verzet gebaseerd op emotie, maar kunnen er niet omheen. Tientallen lokale protestgroepen kwamen al in het geweer. Recent weer in Geesteren, in de Achterhoek, waar negen megastallen zouden komen. Omwonenden vrezen stank, dierziekten en fijnstof.

Ze worden gesteund door Milieudefensie, dat tegelijk in Utrecht aan het zesde provinciale burgerinitiatief tegen megastallen is begonnen. Nummer vijf, in Noord-Brabant, dreigt (deels) succesvol te worden. Op 19 maart wordt daarover beslist. Zelfs het CDA is aan het schuiven.

‘Deze discussie verlamt de hele varkenshouderij’, zegt Zwanenburg. ‘Wat in de ene gemeente of provincie kan, is de andere aan het verbieden. We moeten zelf initiatief nemen.’
De voorman van de varkenshouders kwam onlangs met een revolutionair voorstel. Hij wil een maximumgrootte voor varkensstallen. ‘Gebaseerd op omvang van de stal, aantal werknemers of het aantal dieren. Moet je echt 40.000 varkens op één lokatie willen? En als je dat wel wilt, moet je je afvragen of je niet beter naar bijvoorbeeld Duitsland kunt gaan. Dat is sowieso goedkoper.’ Het NVV-bestuur floot Zwanenburg vorige week terug, maar het geeft wel aan welke kant het opgaat. Het aanvankelijk kansloos geachte verzet tegen ‘megastallen’ of ‘varkensflats’ triomfeert.

Hans Huijbers, voorman van de landbouwondernemers in het zuiden (ZLTO, van oudsher verknoopt met het CDA), zei onlangs in het Brabants Dagblad dat het systeem van schaalvergroting eindig is. ‘Tenzij je naar boerderijen van 200.000 varkens wilt, zoals in Argentinië en Brazilië. Voor een dergelijke industriële vleesproductie is in ons drukbevolkte Brabant geen ruimte.’

Opmerkelijk: de landbouwondernemers zitten bijna op één lijn met Milieudefensie. ‘Staak het onethische gestunt met voedsel tot ver onder de kostprijs’, aldus Huijbers. Net als de NVV denkt de ZLTO nu aan een maximale grootte van stallen.
Volgens Sonja Borsboom, een voormalige accountant die de protesten in Brabant leidt, worden de tegenstanders niet meer gezien als nimby’s (not in my backyard) en roepende huisvrouwen. Volgens haar heeft de uitbraak van Q-koorts, maar ook de financiële crisis, tot een omslag in denken geleid. Ze schrijft nu een column voor het vakblad Pig Business en spreekt mbo-leerlingen Veehouderij toe. En als de ZLTO belt voor een uitnodiging ‘dan kruipen ze zowat door de telefoon’. ‘De sector is gaan nadenken.’

(Bron: De Pers, Marcel van Engelen, 1-3-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel