Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nieuwbouw op maagdelijke grond mag niet meer in Brabant. Een ramp voor boeren? Welnee, zeggen ze. Stiekem zijn ze er zelfs blij mee.

De provincie Brabant gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok en stelde paal en perk aan de intensieve veehouderij. Nieuwbouw op maagdelijke grond mag niet meer. Ook niet in de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). Toen wij dat hier op de redactie (van de Boerderij) hoorden, schoten we van schrik overeind: ,,Dat kan toch zomaar niet!”, riepen we. Maar boeren zelf blijken hun schouders erover op te halen. Deze week sprak ik er een heleboel en tot mijn verbazing zal het ze een rotzorg zijn dat nieuwvestiging in Brabant niet meer mag. Het verbod betekent immers niet dat ze niet meer kunnen uitbreiden. Dat kan wel, in 2013 komen er zoveel stallen vrij dat ze het bij wijze van spreken voor het kiezen hebben.

Leedvermaak en genoegdoening
Er speelt nog iets. Iets van leedvermaak. Genoegdoening. Gerechtigheid. Want het nieuwvestigingsverbod raakt ook de megastallen. Die zitten niet alleen burgers dwars. Ook boeren met een gemiddelde tot normale omvang, zijn er niet blij mee, al durft niemand dat hardop te zeggen uit angst oncollegiaal te zijn.

Grote jongens pikken veel ruimte in
Maar intussen pikken die heel grote jongens wel veel bedrijfsruimte in. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl de gewone jongens proberen te boeren in harmonie met de omgeving, bouwen de grote jongens in hun ogen maar raak zonder ergens rekening mee te houden. Dat steekt. Dat de bouw van heel grote bedrijven nu aan banden gelegd wordt, daar ligt de rest (en dat zijn de meesten) helemaal niet wakker van.

(Bron: Boerderij, Margreet Welink, 28-3-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel