Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in het gebied Horst – Grubbenvorst. De conclusie van de vereniging is dat de luchtkwaliteit veel slechter is dan de gemeente stelt op basis van berekeningen.

Met het onderzoek wil de vereniging bevorderen dat de gemeente Horst aan de Maas concreet onderzoek doet naar de luchtkwaliteit. Rondom Grubbenvorst zijn een groot aantal projecten gepland, die van grote invloed (zullen) zijn op die luchtkwaliteit. Het gaat daarbij onder andere over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (33.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een mestvergister en een composteerderij) en een Centrale Zandverwerkingsinstallatie inclusief slibdepot aan de Maas.

Op enkele uitzonderingen na blijken de meetgegevens van Behoud de Parel fors hoger dan de gegevens van Saneringstool, nota bene de gegevens die overheden bij het ontwikkelen van hun plannen dienen te raadplegen. En waarop plannen, bij overschrijdingen, dus niet door kunnen gaan. Omdat de meetgegevens voor stikstofdioxiden fors hoger zijn dan de gegevens van Saneringstool, gaat Behoud de Parel er vanuit dat de metingen voor fijnstof ook forse overschrijdingen zullen laten zien.

Behoud de Parel concludeert uit haar onderzoek, dat:
1. voor elk project op locatie een deugdelijke fijnstof en NO2 meting dient plaats te vinden;
2. de gegevens van Saneringstool dienen te worden bijgewerkt, liefst voor heel Nederland;
3. waar mogelijke overschrijdingen optreden, passende maatregelen door de overheden genomen dienen te worden. Het Europese Hof 1 en het Gerechtshof te Amsterdam2 zijn hier duidelijk over geweest;
4. Dat overheden krachtiger anticiperen op toekomstige luchtkwaliteitseisen vanuit Europa.

Voor nadere toelichting: zie de bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel