Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid zijn te laat met het aanpakken van ESBL, de veroorzaker van antibioticaresistentie bij mens en dier. Dat zeggen artsen in ZEMBLA. Prof. J. Kluytmans: 'Ik vrees dat men pas maatregelen neemt op het moment dat er echt iets aantoonbaar mis gaat. Ik heb zorgen dat we in dit geval te laat zijn.' Prof. J. Degener zegt in ZEMBLA dat de overheid al jaren op de hoogte is van de gevaren voor de volksgezondheid door buitensporig antibioticagebruik in de veeteelt: 'Er zijn meerdere rapporten en adviezen gekomen van de Gezondheidsraad. Het stapelt zich op. We worden er langzamerhand moe van.' Volgens RIVM-directeur R. Coutinho spelen ook hier weer, net als bij de bestrijding van de Q-koorts, economische belangen een rol. Coutinho in ZEMBLA: 'Er zitten een heleboel partijen bij die allemaal belangen hebben, dus er moet echt iets gebeuren voordat mensen iets gaan doen. Het is een economische factor, het kost gewoon geld, er is concurrentie in de sector.'

De volksgezondheid in Nederland staat de laatste jaren onder druk door problemen die veroorzaakt worden door de intensieve veeteelt. De MRSA, de BSE, de Q-koorts en nu de ESBL. Een superbacterie uit de kippenstal die mensen en dieren ongevoelig maakt voor antibiotica. Inmiddels blijkt uit een studie van arts-microbioloog Kluytmans dat bijna 90% van het kippenvlees in onze supermarkten besmet is met ESBL.

Volgens het Europees centrum voor ziektebestrijding zijn in 2007 in Europa 8000 mensen overleden als gevolg van besmetting met de ESBL-bacterie. Kluytmans: 'Als wij dat extrapoleren naar Nederland op basis van eigen gegevens, dan komen we uit op zo'n honderd patiënten in 2007 die ten gevolge van zo'n resistente bacterie overleden zijn.' Kluytmans schat dat het aantal mensen dat in Nederland besmet is met ESBL al 1 miljoen is: 'Heel recent hebben we in ons ziekenhuis in Breda patiënten onderzocht op ESBL. We vonden het bij 6 à 7% van de mensen. Als dit percentage ook in de open bevolking voorkomt, dan praat je over een miljoen mensen die nu al een ESBL hebben.'

Kamervragen
PvdA-kamerlid Arib heeft vragen gesteld over de toenemende besmetting van voedsel met ESBL en het gevaar daarvan voor de volksgezondheid. Op 26 mei heeft staatssecretaris Bleker mede namens de minister van Volksgezonheid antwoord gegeven. Het antwoord is te vinden in de bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel