Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - Het moratorium dat de provincie Noord-Brabant vorige maand afkondigde om met onmiddellijke ingang de verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij in te dammen, dreigt ernstige averij op te lopen door obstructie van de boeren.

In de dagen voor het historische besluit van 19 maart dienden veehouders nog zeker 79 bouwaanvragen in voor uitbreiding of nieuwbouw van stallen. De provincie kan die aanvragen niet zomaar weigeren.

Provinciebestuurder Ruud van Heugten (CDA) reageert verrast. ‘Dit is precies wat we hadden willen voorkomen.’ Voorzitter Sonja Borsboom van het actiecomité Megastallen Nee – dat het nieuwe beleid afdwong via een burgerinitiatief – is onthutst: ‘Dit toont aan dat de provincie de regie volledig kwijt is. Dat krijg je ervan als je er negen maanden over doet om te reageren op een noodkreet vanuit de bevolking.’ Het actiecomité diende de 33 duizend handtekeningen tegen de megastallen al in juli 2009 in.

Bouwplannen
Het persbureau ANP publiceerde in het weekend de resultaten van een inventarisatie onder de Brabantse gemeenten en stuitte op een hausse aan bouwplannen die nog vlak voor het historische debat in Provinciale Staten werden ingediend. Wakker geschrokken van de aankondigingen in de media grepen ten minste 79 veehouders de laatste strohalm en legden hun uitbreidingsplannen in de week van 19 maart officieel voor.

Tussen begin februari en half maart kwamen ook al 92 plannen binnen. Alleen al de kleine agrarische gemeente Sint-Anthonis kreeg in de laatste twee dagen voor het besluit zes nieuwe aanvragen in de bus zonder tekeningen en met nauwelijks documentatie. Vergunningconsulent Ans van der Burgt maakt daaruit op dat de boeren de bui zagen hangen en hun laatste kans hebben gegrepen.

Uit overwegingen van natuur- en milieubescherming, dierenwelzijn en de volksgezondheid besloten Provinciale Staten op 19 maart grenzen te stellen aan de groei van de intensieve veehouderij in Nederlands’ belangrijkste veeteeltprovincie. Vooral de bouw van nieuwe megastallen moet worden voorkomen. Op maagdelijke grond mogen geen nieuwe stallen meer verrijzen. Bestaande veehouderijen mogen op de meeste plaatsen niet groter groeien dan 1,5 hectare.

Gesneden
In het aantal landbouwontwikkelingsgebieden, waar de grens op 2,5 hectare ligt, wordt drastisch gesneden. Het provinciebestuur zoekt nog uit hoeveel er precies over mogen blijven. Om te voorkomen dat veehouders tussen het debat en de vaststelling van de regels nog snel nieuwe aanvragen zouden indienen, kwam het provinciebestuur nog tijdens het debat met een ‘voorbereidingsbesluit’ dat meteen van kracht werd. Van Heugten ging er vooralsnog vanuit dat er nog maar zo’n vijftig lopende bouwaanvragen lagen waarop het moratorium geen invloed meer kon hebben.

De gang van zaken doet denken aan de manier waarop grondspeculanten begin jaren negentig inspeelden op de Vierde nota Ruimtelijke Ordening, waarin het kabinet de geplande bouwlocaties voor de latere Vinexwijken bekendmaakte zonder dat de grond al was veiliggesteld. Handelaren dreven de grondprijzen vervolgens op. Sindsdien tracht de overheid bouwplannen in het geheim voor te bereiden en zijn de regels tegen grondspeculatie aangescherpt.

Van Heugten hoopt dat de schade nu meevalt. ‘Het lijkt erop dat sommigen een wanhoopspoging hebben gedaan. Iedere aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, moeten we wel serieus in behandeling nemen. Dat is een kwestie van behoorlijk bestuur.’

In een brief aan de Tweede Kamer van 22 april reageerde de Minister van VROM op dit artikel (zie bijlage).

(Bron: Volkskrant, Raoul du Pré, 19 april 2010)

Behoud de Parel