Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op een pluimveebedrijf in het Brabantse Deurne is een milde variant van vogelgriep geconstateerd. Het ministerie van LNV laat het bedrijf, met circa 28.000 kippen, niettemin voor de zekerheid vandaag nog ruimen. Dat heeft het ministerie bekend gemaakt. Volgens LNV gaat het om een H7-variant, en niet de voor de mensen gevaarlijke H5N1.

Om risico’s te vermijden wordt tevens per direct een zone van drie kilometer ingesteld, waarbinnen verscherpte maatregelen van kracht zijn. In de zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee en levende vogels, broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest. Het verbod geldt niet alleen in het gebied, maar betreft ook vervoer vanuit het gebied en van buiten náár het gebied.

Daarnaast geldt in de zone een afschermplicht voor pluimvee; al het pluimvee moet naar binnen of mag alleen onder een afdak naar buiten. Ook het vervoer van runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en andere zoogdieren is verboden, als de dieren afkomstig zijn van of gaan naar een bedrijf in de zone waar pluimvee aanwezig is.

Rijden met vervoermiddelen die geschikt zijn voor het vervoer van bovengenoemde dieren, producten of mest is niet toegestaan.

Verder zijn jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels bijeengebracht worden verboden in de drie kilometer-zone. Bij commerciële bedrijven wordt de bezoekersregeling van kracht.

In de zone liggen nog twintig andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden de komende dagen onderzocht op vogelgriep. Er komt ook onderzoek bij bedrijven die in de afgelopen tijd contact hebben gehad met het besmette pluimveebedrijf.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 16-5-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel