Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

door Ben Ackermans

Vrijdag 2 november 2007 - TILBURG - Nieuwe boerenbedrijven in Brabant moeten qua uiterlijk beter in het omringende landschap passen. Dat is de kern van een project waarmee landbouworganisatie ZLTO in 2008 wil beginnen.

ZLTO wil in eerste instantie 25 tot 30 bedrijven met nieuwbouwplannen naast een traditioneel ook een 'verbeterd ontwerp' voor nieuwbouw aanbieden. "Het kan gaan om materiaalgebruik, kleur, architectuur of vormgeving. De meerkosten lijken ons overzichtelijk", zegt bestuurslid H. van Ham. "De beeldkwaliteit is erg van belang voor hoe burgers agrarische bedrijven ervaren", stelt hij. Van Ham ziet het project niet als een manier om de aandacht af te leiden van bijvoorbeeld de discussie over het welzijn van dieren in zogeheten megastallen. "Dit is geen schijnbeweging. Het is onderdeel van een totaalpakket aan maatschappelijke vragen waar boeren een antwoord op moeten vinden."

Van Ham lichtte het project toe in de marge van het symposium 'Nieuwe verhoudingen op het platteland', gisteren in de Tilburgse schouwburg. Dat was georganiseerd vanwege het 75-jarig bestaan van natuurbeheerder Brabants Landschap. Van verschillende kanten werd daar opgeroepen tot 'nieuwe maatschappen': het platteland in Brabant kan alleen veilig worden gesteld als alle partijen de handen nog meer ineenslaan.

Volgens Theo Beckers, directeur van duurzaamheidsinstituut Telos in Tilburg, is 'een buffer tegen asfaltering, verkassing en verflatting' meer dan ooit nodig. "Nu Brabant een tweede Randstad wordt vraagt de maatschappelijke druk om het nemen van verantwoordelijkheid." Volgens hem moet de recreatiesector tot nieuwe bondgenoot worden gemaakt. "De liefde tussen die branche en de natuurorganisaties zit nog niet erg diep. Dat moet veranderen."

Landschapsarchitect Adriaan Geuze, die woont in Rotterdam, ziet in zijn wijde omgeving totale verstening. Dat er in Brabant nog iets bestaat als het Groene Woud, het gebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, is voor hem een verademing. "Je kan er gewoon in!" Geuze is erg gecharmeerd van de Brabantse kongsi's tussen belangengroepen, die zulke resultaten boeken. Hij zwaaide directeur Jan Baan van Brabants Landschap, als spin in dat web, veel lof toe.

Bron: Brabants Dagblad, 02-11-'07

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel