Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN HAAG - Minister Gerda Verburg (Landbouw) moet regels gaan stellen aan de komst van grote varkens- en pluimveebedrijven, stelde de PvdA woensdag bij de behandeling van de Landbouwbegroting.

De PvdA wil dat er goed wordt gekeken naar schaalvergrotingen. De komst van de zogeheten varkensflats en kippenfabrieken moet dan ook gepaard gaan met grote stappen voorwaarts voor dierenwelzijn en milieu en ook de inpassing van de bedrijven in het landschap moet 'exellent' zijn.

Coalitiegenoot CDA vindt bemoeienis van de rijksoverheid juist niet nodig, aangezien gemeenten en provincies hier zelf over kunnen beslissen.

Weerstand

SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) vragen al langer om regels en wijzen daarbij op fikse weerstand tegen varkensflats in bijvoorbeeld Overijssel. "Er zit geen mens te wachten op een varkensstal van acht voetbalvelden groot en twee verdiepingen hoog.
Kleine familiebedrijven en burgers in CDA-gemeenten komen in opstand. De minister legt de bal bij provincies en gemeenten. Deze maatschappelijke vraagstukken eisen een centrale sturende rol van de overheid", aldus de PvdD.

Investeerders

De PvdA vraagt zich af of investeerders wel in dit soort grootschalige bedrijven zullen blijven investeren. Voorlopig zijn er 62 van dergelijke plannen bekend.
Maar: "Bij dit soort bedrijven gaat het niet zozeer om de hoeveelheid dieren, maar om de kwaliteit van de huisvesting", aldus de PvdA. Minister Verburg zou met haar collega Jaqueline Cramer (Milieu) op zoek moeten naar mogelijke oplossingen.

Misstanden

Na verscheidene debatten over misstanden tijdens diertransporten, wil de PvdA nu vervoerders die in de fout gaan op internet noemen: 'naming en shaming'.
Door niets te doen lijden de goede transporteurs nu te veel onder de kwaden, aldus de PvdA.

Dierenwelzijn

Zowel PvdA, CDA als VVD wilden het tijdens de begrotingsbehandeling niet hebben over dierenwelzijn, tot teleurstelling van SP, GroenLinks en PvdD.
"Dit is de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die gaat niet alleen over dierenwelzijn maar over het hele werkgebied", aldus de PvdA die door de SP een keer werd betrapt op het gebruikt van het 'D-woord'.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel