Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Gerda Verburg (LNV) gaat geen speciaal beleid maken om het gezinsbedrijf te behouden. Wel biedt ze gemeenten en provincies hulp aan bij de behandeling van aanvragen voor vestiging van megastallen. Dat heeft de minister gisteren geantwoord bij het debat over de landbouwbegroting. Ze zei het gezinsbedrijf als ruggengraat van de sector te beschouwen.

Veel fracties uitten hun zorg over de komst van megastallen, hoewel de meeste zich niet wilden vastpinnen op een maximum-bedrijfsomvang. GroenLinks wil een uitspraak via een motie, maar die is kansloos.

Verburg bestrijdt dat de komst van megastallen wordt veroorzaakt door het opheffen van de 'compartimentering' per 2008; hierdoor kunnen dierrechten landelijk worden ingezet.

Een rondgang langs gemeenten wijst uit dat bijna 90 procent van de gemeenten geen problemen verwacht rond vestiging van megastallen, zei Verburg; ruim een kwart heeft het bestemmingsplan aangepast aan het Reconstructieplan; de helft vindt dat niet nodig. Juist dat laatste baart PvdA en VVD zorgen. Eén gemeente, Twenterand, heeft LNV om ondersteuning gevraagd.

Het kabinet heeft enkele deskundigen advies gevraagd over de landschappelijke inpassing van megastallen. Dat verschijnt naar verwachting over twee weken. Daarnaast heeft de Kamer enkele instituten gevraagd om een oordeel, dat begin 2008 klaar is. Pas daarna volgt een afzonderlijk Kamerdebat.

Bron: Agrarisch Dagblad, auteur: Stef Severt, 01 nov 2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel