Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zoelen, ofwel modder- en stofbaden, zouden voor het welzijn en welbevinden van varkens wel eens van groter belang kunnen zijn dan tot nu toe altijd gedacht.

Die conclusie trekt onderzoeker Marc Bracke van Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over zoelgedrag van varkens. Het rapport is gemaakt in opdracht van Wakker Dier. Als een modderbad zo belangrijk is voor het ’goede leven’ van varkens mag het niet volledig ontbreken in de veranderingsprocessen naar een integraal duurzame varkenshouderij, stelt onderzoeker Bracke. Uit de literatuur en andere gegevens die hij onderzocht voor deze rapportage komt naar voren dat de varkens vooral modderbaden nemen om verkoeling te zoeken en om uitwendige parasieten kwijt te raken.

Volgens Bracke zijn de modderbaden waarschijnlijk ook een teken van welbevinden van de varkens. In die zin is het modderbadgedrag vergelijkbaar met het stofbadgedrag van kippen. Wakker Dier wil dat modderbaden onderdeel worden van het duurzaamheidbeleid van de overheid. Op korte termijn moeten er volgens de actiegroep twee dingen gebeuren om het tekort aan welzijn te verzachten: stro om te wroeten en de dieren moeten beschikken over douches om af te koelen. In Denemarken zijn boeren verplicht om hun varkens verkoeling aan te bieden en zijn douches standaard.

Bracke beschrijft ook waaraan een ideaal modderbad moet voldoen. Het moet permanent aanwezig zijn en moet voldoende ruimte bieden aan de dieren om tegelijk een bad te nemen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 7-9-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel