Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst wordt van alle kanten bedreigd door plannen van ondernemers. De plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) zijn landelijk bekend. Minder bekend, maar door de bevolking van Grubbenvorst ook als een bedreiging ervaren: de zandverwerkingsinstallatie, die moet verrijzen in het gebied Raaieind aan de Maas. Daar wilt het bedrijf Delfstoffencombinatie Maasdal (DCM)/Terraq - in een gebied van 40 hectare - een zandverwerkingsinstallatie en een slibdepot realiseren. Nadat de gemeenteraad van Horst aan de Maas het grone licht had gegeven aan de plannen van DCM, beloofde dit bedrijf Behoud de Parel te betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Daar komt in de praktijk echter nog weinig van terecht.

Nadat de gemeenteraad van Horst aan de Maas besloten had - onder voorwaarden - medewerking te verlenen aan de "Maaswerken Noordelijke Zandmaas" en de Centrale zandverwerkingsinstallatie CVI is aan de vereniging Behoud de Parel mondeling toegezegd dat zij op de hoogte zouden worden gehouden en gesprekspartner zou zijn bij de invulling van deze projecten.

In een brief van 5 september 2010 (zie bijlage) schreef Behoud de Parel, dat zij sinds het besluit van de gemeenteraad in 2009 niets meer vernomen hadden van DCM zelf. Reden om informatie te vragen over de actuele stand van zaken aangaande de MER-procedure, het stadium van de archeologische onderzoeken en de
tijdsplanning van het beveiligingstraject. Dat laatste heeft - volgens Behoud de Parel - de hoogste prioriteit bij de inwoners van alle dorpen aan de Maas.

DCM antwoordde op 9 september 2010 (zie bijlage) dat er op dit moment geen noemenswaardige wijzigingen zijn in de MER-procedure, archeologie en de tijdsplanning. DCM verwacht in novermber meer informatie te kunnen verstrekken.

Op zich is de reactie van DCM verbazingwekkend. In de tussenstijd is een archeologisch onderzoek verricht, waarover DCM geen informatie heeft verstrekt, heeft het bedrijf een zandwinningsproject gestart in Duitsland en is de bouwmarkt flink achtergebleven. Met name de twee laatste ontwikkelingen hebben gevolgen voor de verdere ontwikkeling van DCM nabij Grubbenvorst. DCM zal immers geen zand gaan baggeren in de Maas en verder verwerken op het terein in Raaieind, zolang de markt haar weinig perspectief biedt. Daarmee komt de reden die het gemeentebestuur van Horst aan de Maas had, om in te stemmen met de plannen van DCM in een ander daglicht te staan. De belangrijkste reden om in te stemmen was namelijk dat op deze wijze de veiligheid van de bewoners aan de Maas op snelle wijze gewaarborgd kon worden. Het wordt nu langzaam duidelijk dat de veiligheid van die bewoners ondergeschikt is aan de economische belangen van DCM. Althans: dat beeld lijkt te ontstaan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel