Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provinciale Staten van Utrecht gaan praten over het burgerinitiatief 'Stop veefabrieken in Utrecht'. Het provinciebestuur heeft vastgesteld dat het burgerinitiatief aan de formele eisen voldoet. Het burgerinitiatief wil de vestiging van grootschalige veehouderijbedrijven in de provincie tegen houden. Volgens het initiatief zijn zogenoemde megastallen voor varkens, kippen en koeien slecht voor het welzijn van dieren, ontsieren ze het landschap en zorgen ze voor een grote milieulast. Bovendien neemt het risico op voor mens en dier schadelijke dierziekten toe.

In totaal hebben meer dan 15.000 inwoners van de provincie de oproep tot een verbod op veefabrieken ondertekend. Voor een burgerinitiatief zijn 15 handtekeningen nodig.

Eerder zijn er ook burgerinitiatieven ontplooid in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Limburg.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Braakman, 25-10-'10)

Behoud de Parel