Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op het laatst mogelijke moment is het NGB er in geslaagd de milieueffecten van het NGB, met zijn 35.000 varkens, 1.300.000 kippen, biovergistingsinstallaties, WKK’s en kippenslachterij, de zogenaamde Mer, bij de provincie af te geven.

Na 1 oktober gelden nieuwe regels en moeten alle aanvragen in een keer bij het loket worden afgegeven. De provincie, als verantwoordelijke voor de milieuvergunning van het NGB, heeft de Mer geaccepteerd en zo ligt de weg open naar een milieuvergunning. Aan die Mer is meer dan twee jaar gewerkt, en burgers en vrijwilligers van Behoud de Parel moeten binnen zes weken reageren! Is dat niet oneerlijk?

Behoud de Parel heeft diverse rechtsbijstandverzekeringen ingeschakeld om de 800 pagina’s van de Mer na te pluizen. Alleen al het feit dat er zoveel geschreven moet worden om deze milieuschade te minimaliseren en te inventariseren wekt geen vertrouwen.

Hoe is het onder andere mogelijk om in een landbouwgebied een gigantische biovergister neer te zetten? Is compostproductie een agrarische activiteit, of een kippenslachterij? Geen enkele varkensboer mag toch zijn eigen varkens slachten? Zijn ammoniak, fijnstof, geluid en verkeersbewegingen niet nadelig?
Die Mer zal ons nog menig hoofdbreken kosten, en zijn er uiteindelijk negatieve milieueffecten, of overlast voor omwonenden, dan zal de gang naar de rechter wel volgen.
Ook al zijn het 800 pagina’s, er was veel haast bij het halen van de einddatum 1 oktober. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, waarom dan niet in deze milieueffectrapportage?

André Vollenberg, Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel