Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De laatste Tweede Kamerverkiezingen zijn al lang achter de rug en er is weer een kabinet gevormd. Het beleid is gebaseerd op de economie: bedrijven moeten meer winst maken, en dat gebeurt al: Shell verdiende het afgelopen kwartaal 3.500.000.000!!!

Ook met energiebedrijven als Eneco, Eon, Essent en Nuon gaat het goed. TNT maakte te weinig winst en wil alle personeel ontslaan.

Het frappante aan de genoemde bedrijven is dat ze recentelijk in handen waren van de overheid. Zij zijn voor miljarden van de hand gedaan of geprivatiseerd.

Het vorige kabinet kondigde al bezuinigingen aan in de publieke sector: uitkeringen moeten omlaag, lonen gematigd of als het kan omlaag, ziektekosten premies omhoog. De zorg moet bezuinigen en wordt uitgekleed, arbeidsongeschiktheid moet in de ban en mag niets kosten.

Bedrijven moeten met subsidies en een aantrekkelijk vestigingsklimaat worden gestimuleerd om te investeren. Er moet méér asfalt komen en er mag harder worden gereden.

Helaas gaat een en ander ten koste van werkgelegenheid, natuur, het milieu, onze gezondheid en helaas ook mensenlevens.

En dat allemaal door het korte termijn denken van onze volksvertegenwoordigers. Elke regeerperiode duurt maximaal vier jaren en aan het einde van die periode moet de zittende regering populaire maatregelen nemen om voor de volgende verkiezingen weer zo goed mogelijk te scoren!

Door de privatisering is veel geld binnengekomen en weer uitgegeven maar daarmee is ook de kip met de gouden eieren geslacht! Alle miljarden aan winst, gerealiseerd in voormalige publieke –en energiesectoren komen terecht in private ondernemingen met één doelstelling: snel geld maken!
Daarmee raken continuïteit, duurzaamheid, veiligheid, vaste banen, gezondheid, een goed pensioen en goed onderwijs en andere lange termijndoelen van burgers in de verdrukking!
Was het niet beter geweest als alle nuts –en energievoorzieningen in overheidshanden waren gebleven? Niet alleen voor het in de hand houden van prijzen en betrouwbaarheid van levering.

Grootste punt is dat, wanneer de winstgevendheid van al deze bedrijven, bij de overheden terecht was gekomen, er helemaal geen bezuinigingen nodig waren geweest! Reken maar uit, met de huidige efficiëntie zou Shell alleen al 4 x 3,5 miljard = 14 miljard winst hebben gemaakt! Dat is meer dan 75% van de bezuinigingen die de rijksoverheid voor 2011 wil nemen.
Gedane zaken nemen geen keer, maar het is in het belang van alle Nederlanders om eens verder te denken dan je regeerperiode lang is. Duurzaam denken voor mens, milieu en economie!

André Vollenberg, voorzitter “Behoud de Parel”

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel