Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

11-11-2010 - Staatssecretaris Bleker (ELI) wil over megastallen een maatschappelijk discussie op touw zetten. Dat heeft hij vanmiddag in de Tweede Kamer aangekondigd. Bleker gaat uitzoeken op welke manier die discussie gevoerd gaat worden en welke rol hij daarin zelf vervult. Vrijblijvend zal de uitkomst daarvan niet zijn. "Ik zal na afloop zelf een positie innemen".

Bleker reageerde daarmee op kritiek van onder andere PvdD, SP, PvdA en GroenLinks op de megastallen en het gebrek aan sturing van de rijksoverheid. De staatssecretaris erkende dat megastallen in de maatschappij twijfel oproepen, hoewel ze vaak minstens zo goed zijn voor milieu, dierenwelzijn en mogelijk voor de volksgezondheid. "Maar daarmee kun je de twijfel niet wegrationaliseren."

Belangrijk in de discussie wordt een nog niet verschenen rapport over de relatie tussen volksgezondheid en de relatie met intensieve veehouderij. Komend voorjaar zou de discussie op gang moeten komen.

Op een bijeenkomst van de LLTB in Limburg riep staatssecretaris Bleker de Limburgse landbouwers op, om actief mee te doen met het debat over de megastallen (zie bijlage). Alleen zo kan volgens hem de sector voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat over megastallen. Daarmee neemt hij feitelijk al een voorschot op de uitkomst van de discussie, als voorstander van schaalvergroting...

Dat de staatssecretaris het belang van natuurontwikkeling over het hoofd ziet en bewust verwaarloosd blijkt uit diens oproep aan boeren op dezelfde bijeenkomst van de LLTB (die nota bene over een duurzaam landbouwbeleid handelde), waarin hij er voor pleit dat boeren "in stilte" de natuurbeschermingswetten moeten overtreden (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel