Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

11-11-2010 - Roel Coutinho, directeur infectieziekten van het RIVM is niet optimistisch als het gaat om de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij.
"Er is wel wat veranderd en het probleem ligt duidelijk op tafel. Maar alle belangrijke spelers in dit dossier wijzen naar elkaar en vinden dat andere spelers het moeten gaan doen. Daarmee wordt geen winst geboekt", aldus Coutinho, die vindt dat er teveel aarzeling in de sector is. "De veehouderij moet het zelf gaan doen. Ik weet als humaan medisch specialist niet hoe het in de veehouderij werkt", zegt Coutinho.

Bert Urlings van Vion reageert dat de veehouderij het ook niet alleen kan. "We kunnen best hogere eisen stellen aan de vleesproductie, maar dan moet daar ook iets tegenover staan. De burger moet bereid zijn meer te betalen voor het hoogwaardigere vlees anders verliezen we het op de internationale concurrentie", zegt Urlings.

Voorzitter Ludo Hellebrekers van dierenartsenorganisatie KNMvD noemt de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij met 50 procent arbitrair. "De 50 procent reductie is een lastige parameter. Het is beter en effectiever om aan te geven welke middelen bij welke indicatie gebruikt mogen worden en welke middelen niet. Als we dit transparant maken, kunnen we grote stappen maken", aldus KNMvD-voorzitter Hellebrekers.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 11-11-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel