Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De land- en tuinbouw, met name de intensieve veehouderij, moet veel meer aansluiten bij natuurlijke, gesloten kringlopen. Daarnaast dienen grondgebonden gezinsbedrijven te worden beschermd. Dat staat in een resolutie die enkele CDA-leden zaterdag voorleggen aan het partijcongres in Utrecht. Het dagelijks bestuur van de partij heeft geadviseerd de motie ongewijzigd over te nemen.

De indieners vinden dat de agrarische sector een te groot beslag legt op de draagkracht van de natuur. "De grond in ons land is door andere landbouwmethoden de laatste tijd meer als voedingssubstraat dan als vruchtbaar blijvende levende aarde", is een van de constateringen.

Voorts vinden de indieners dat de sector in overleg met de politiek en maatschappelijke organisaties een eerlijke en duurzame visie op de landbouw moet ontwikkelen, onder meer "door regionale bijeenkomsten met relevante organisaties".

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 25-11-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel