Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Commissie voor Beleidsevaluatie heeft het rapport 'Leren van een Reconstructie' naar Provinciale Staten van Brabant gezonden. Een vertrouwelijke conceptversie van het rapport heeft eerder dit jaar geleid tot publiciteit (artikel is hier te lezen). Het rapport is nu in een eindversie door de commissie besproken waarbij ook een onafhankelijke methodologische toets voorlag.

Op 10 mei kreeg Royal Haskoning opdracht een onderzoek te doen naar de vraag hoe Provinciale Staten in een langdurig en complex proces als de vernieuwing van het platteland heldere en juiste kaders kunnen stellen, bijstellen en op een heldere en transparante manier vorm kunnen geven aan hun controlerende rol. Het gaat om de sturing en optimalisering van het proces van beleidsvorming en uitvoering. In het onderzoek is gekeken naar de doelen, doelbereiking en de inzet van instrumenten, waarbij gebruik is gemaakt van de bestaande mid term review.

Naar aanleiding van de vroegtijdige publiciteit over het conceptrapport heeft de Commissie voor Beleidsevaluatie professor Hagenaars van de Universiteit van Tilburg gevraagd de vraagstelling, de onderzoeksmethodiek en het concept rapport methodologisch door te lichten. Hagenaars concludeerde dat vanuit de methodologische invalshoek de inhoudelijke betekenis van het rapport niet verminderd is.

Voor het rapport "Leren van een Reconstructie": zie de bijlage.

(Bron: Provincie Noord-Brabant, 24/12/10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel