Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De schaalvergroting van de varkenssector dringt zich in zijn volle omvang op. De vleesvarkenshouderij krijgt ongelofelijk op z’n lazer. Toen we op de pagina hierna opschreven ‘Situatie in de vleesvarkenshouderij steeds nijpender’, moest nog bekend worden dat dioxine ook in varkensvlees is beland. Intussen zijn in Duitsland (mogelijk) besmette bedrijven geblokkeerd en door negatieve sentimenten bij consumenten maken slachterijen pas op de plaats. Ze hoeven even geen of minder varkens. De Duitse notering maakte vrijdag een vrije val: –23 cent. En die had voor de jaarwisseling al zo’n knauw gekregen, dat in combinatie met het dure voer van een positieve marge helemaal geen sprake meer is. Ook zonder de dioxine gloorde er voor 2011 al geen hoop aan de horizon.

Niet voor niets staan zoveel vleesvarkensbedrijven te koop. Het worden er onderhand zoveel die het bijltje erbij neergooien, dat het ook al moeilijk wordt om het stopproces financieel netjes te kunnen afronden. Gemeenten in delen van Nederland zijn veel minder gul in het uitdelen van bouwkavels in ruil voor sloop van stallen (rood-voor-rood). Als ze het nog doen, zijn die kavels veel minder waard dan een paar jaar geleden.

De grote vraag is nu: what’s new? Hoe vaak hebben Rabobank, accountants of DLV al niet voorspeld dat het aantal varkensbedrijven iedere vijf of tien jaar zal halveren, dat er in 2020 nog maar 3.000 of nog minder over zijn. Dan kan het toch nauwelijks verrassen dat in zo’n dip in een toch al breed dal ineens een hoop boeren er de brui aan geven.

Wat wel nieuw is, of in ieder geval nou echt begint door te dringen, is dat de stoppers niet alleen boeren op leeftijd zijn met kleine bedrijven en afgeschreven stalletjes, die al een paar jaar aan het afbouwen zijn. Nee, nu melden zich bij de makelaar ook boeren met 5.000 vleesvarkens. Vorig jaar deden ze hun uitbreidingsplannen al in de ijskast, nu stoppen ze helemaal.
De schaalvergroting van de varkenshouderijsector dringt zich ineens in zijn volle omvang op.

(Bron, Boerderij, Leo Tholhuijsen, 18-1-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel