Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nederland wordt geteisterd door rampen veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Wij financieren deze rampen en willen dat daar een eind aan komt. Vandaar het initiatief voor een petitie.

PETITIE

Wij

Wij burgers van NL worden geplaagd door rampen die wij zelf financieren dat moet stoppen,

constateren

De intensieve veehouderij geeft ons dodelijke virussen, resistentie door overmatig antibiotica gebruik (bv:MRSA en ESBL bacterie), 6 boeren stoppen per dag, milieuvervuiling, ruimingen. Wat geproduceerd wordt verdwijnt voor 90% naar het buitenland. Dat vlees hebben wij dus blijkbaar niet nodig. Wel krijgen we ongevraagd alle rampen. Voor ons dus niet de "lusten", wel de lasten. En die betalen we ook nog via onze belasting.

en verzoeken

Bovenstaande rampen voorkomen kost geld. De schade die erdoor ontstaat ook.

Ons verzoek is: alles wat de intensieve veehouderij kost en waar hij niet zelf voor opdraait willen we duidelijk en welomschreven in beeld krijgen ( zoals belasting-subsidies, EU-subsidies, kwijtscheldingen, etc.) Alleen met dat beeld kan effectief nagedacht worden over mogelijke alternatieven voor de intensieve veehouderij, en voor de mensen die daarin werken.

Wilt u deze petitie ondertekenen?
Ga dan naar de petitie

En wilt u inzicht in de Intensieve veehouderij?
Kijk dan naar dit filmpje

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel